Komunikácia autora s klientom

VŠpráce.sk ponúka vypracovanie podkladov k témam, o ktoré majú ich klienti záujem. Zastrešuje pod sebou autorov, ktorí tieto podklady pripravujú na základe zadania. Pôvodne táto práca prebiehala cez maily, čo bolo neskutočne zdĺhavé a náročné na administrátora, cez ktorého správy z jednej aj z druhej strany išli. V skratke: nekonečné preposielanie mailov a požiadaviek.

Náš automatizovaný systém umožňuje komunikáciu autora a prideleného klienta v rámci projektu. Projekty sú delené na etapy, ktoré si vedia posúvať obe strany. Etapa začne vtedy, ak klient dodá potrebné podklady na spracovanie. Skončí vtedy, keď vypracovanú úlohu dodá autor.

Etapy sú tiež prepojené s platobným systémom. Klient totiž neplatí za celý projekt naraz, ale je rozdelený na potrebný počet častí - v závislosti od druhu podkladov, ktoré potrebuje. Posunie sa etapa - systém vygeneruje povinnosť platby.

Projekt sa končí ohodnotením autora, aby firma ďalej pracovala len ľuďmi, ktorí dodávajú kvalitné výsledky. Každý autor má v systéme vlastný "životopis", v ktorom sa nachádzajú hodnotenia od jeho zákazníkov.

Dizajnové riešenie systému: Farby