Mobilné a webové aplikácie

Aplikácia WTRANS – systém na riadenie dopravy a vozdiel

Výsledkom je vysoko efektívne využívanie vozidiel a optimalizácia nákladov spoločnosti.

Aplikácia na efektívne riadenie vozidiel 

Aplikácia WTRANS, predstavuje revolučné riešenie v oblasti plánovania dopravy, transferov osôb, vozidiel, vodičov a objednávok preprav. Vyvinuli sme ju, aby prinášala efektívne a spoľahlivé možnosti pre majiteľov transferových spoločností, vodičov aj zákazníkov, majiteľov špedičných spoločností, kamiónovej prepravy a ďalších prepravných služieb. Je navrhnutá na základe dôkladnej analýzy, aby optimalizovala náklady spoločnosti, uľahčila a digitalizovala interné procesy. Výsledkom je vysoko efektívne využívanie vozidiel, prehľadná správa a administrácia zákazok a dokumentov, zníženie nákladov spoločnosti, dostatok informácii pre vodičov a spokojnosť zákazníkov.

wtrans aplikácia na riadenie dopravy
administračný systém aplikácie wtrans

Administračný systém umožňuje spoločnosti rýchle a nízkonákladové riadenie dopravy

Okrem aplikácie pre vodičov a cestujúcich sme je súčasťou projektu aj administračný systém, vďaka ktorému majitelia transferových spoločností môžu efektívne, za nízke prevádzkové náklady a v krátkom čase riadiť svoje flotily. Súčasťou administračného systému pre FMS je:

 • kalendár s prehľadom plánovaných jázd s informáciou o konkrétnom vozidle a vodičovi
 • administrácia databáz spoločností, klientov, vozidiel, vodičov
 • zoznam všetkých realizovaných a plánovaných jázd s možnosťami filtrovania podľa mnohých atribútov
 • administrácia cenových ponúk, jedná sa o preddefinovanie trás s vopred určenou cenou, zároveň cena vie byť naviac personalizovaná pre konkrétnu spoločnosť
 • správa vozového parku a vodičov spoločnosti
 • rozpočítavanie príjmov a odmien vodičov s reportingom
aplikácia na riadenie dopravy administrácia

Inovácie a digitalizácia údajov, ktoré priamo vplývajú na zvýšenie spokojnosti zákazníkov

Vďaka relatívne presnému výpočtu trasy a cene jazdy, zákazníci sú schopní plne plánovať svoje cesty a vodiči môžu efektívne riadiť svoje vozidlá. Okrem toho má zákazník v aplikácii všetky potrebné informácie o jeho jazde ako typ vozidla, EVČ vozidla, čas príchodu, čas jazdy a viaceré spôsoby platby, čo má priamy vplyv na zvýšenie spokojnosti cestujúcich a odstránenie neistoty.

 • Zákazník presne vie aké auto, s akou EVČ a aký vodič ho vyzdvihne.
 • Aplikácia vypočítava trasu vďaka prepojeniu s Google maps API aj s ohľadom na odhadovaný traffic, vypočítava čas vyzdvihnutia a čas príjazdu do cieľa, aby zákazník vedel čo najpresnejšie, kedy dorazí na požadované miesto.
 • Taktiež vidí dĺžku trasy a jej cenu, odvíjajúcu sa aj od zvoleného vozidla.
 • Vodič vie meniť stav zákazky: “ Prijatie jazdy | Začiatok jazdy | Priebeh jazdy | Ukončenie jazdy”.
 • Možnosť platiť za jazdu online, cez platobnú bránu alebo zvoliť platbu v hotovosti (taktiež možnosť aj zvoliť platbu na faktúru, ak máte na to povolenie z administračného systému) zabezpečuje pohodlnú a flexibilnú platobnú možnosť.
 • Ak zákazník zvolí platbu vo vozidle, aj tak má v svojej aplikácii stále tlačidlo na zaplatenie cez platobnú bránu.
 • Vodič vidí poznámku od zákazníka a taktiež má aj svoju vlastnú poznámku od centrály, aby vedel o zákazníkovi viac.
aplikácia na riadenie dopravy

Optimalizácia nákladov spoločnosti vďaka aplikácii WTRANS

Aplikácia ponúka množstvo variantov, ktoré môže zákazník zadať, čím sa dokáže vodič adekvátne pripraviť na jazdu, efektívne tak využiť vozidlo, čo má v konečnom dôsledku priamy vplyv na optimalizáciu a znižovanie nákladov spoločnosti. 

Aplikácia na správu flotily WTRANS podporuje viaceré jazykové mutácie, vrátane slovenčiny a angličtiny s ľahkou možnosťou pridania ďalších jazykových mutácií, čím sa stáva prístupná nielen domácim, ale aj zahraničným užívateľom.

Push notifikácie informujú vodičov aj zákazníkov o zmene stavu jazdy a poskytujú možnosť Real-time komunikácie medzi nimi.

Pri vytváraní objednávky zákazník môžu uviesť dôležité informácie, ako sú nástupné a výstupné miesta, kde má vodič zákazníka vyzdvihnúť a kam ho má priviesť. Vie zadať viacero nástupných miest, aby bolo umožnené pasažierom nastupovať s nimi vybratých miest. Rovnako si vie naplánovať cestu na niekoľko dní/mesiacov vopred.

Ďalej vedia zákazníci v mobilnej aplikácii zadať číslo letu ak ide o prepravu na alebo z letiska, čo umožňuje vodičovi presne sledovať príchod zákazníka. Vedia zadať aj počet cestujúcich detí a ich vek, čo umožňuje vodičovi pripraviť adekvátne detské autosedačky.

Počet pasažierov a veľkosť batožín je samozrejmosť. Vďaka tomu môže vodič zvoliť vhodné vozidlo pre dostatočnú kapacitu a plne tak prispôsobiť auto pre všetkých pasažierov.

Spiatočnú cestu. Zákazník vie ihneď zadať aj spiatočnú cestu, kde má už niektoré informácie predvyplnené z prvotnej cesty.

Poznámka. Zákazník vie pridať pre vodiča poznámku, ak má nejaké špecifické požiadavky alebo prosby.

Vodič aj zákazník sú o jazde vopred notifikovaní pomocou push notifikácie.

Tieto všetky informácie má vodič aj zákazník k dispozícii v svojej aplikácii, čím majú presný prehľad o svojich jazdách a môžu okamžite reagovať na zmeny. Aplikácia WTRANS zabezpečuje bezpečnú a efektívnu prepravu.

Aplikácia WTRANS je nielen spoľahlivým nástrojom pre riadenie a správu vozidiel, ale aj prostriedkom na zlepšenie celkovej efektívnosti a pohodlia v oblasti dopravy a zdieľania vozidiel. Zákazníkom odbúrava zbytočný stres z plánovanej cesty a poskytuje pocit bezpečia. S dôkladnou podporou a intuitívnym používateľským rozhraním sa stáva nevyhnutnou súčasťou moderného dopravného priemyslu.

wtrans aplikácia FMS
wame logo

Tvoríme e-shopy, aplikácie a informačné systémy

Ďalšie referencie a prípadové štúdie

Čo o nás hovoria partneri

Máte záujem o spoluprácu?

Už s nami spolupracujete?

Office, Weby

Dominik Jusko

Aplikácie

Ivan Kseňák

E-shopy

Šimon Hudák