Mobilné a webové aplikácie

Aplikácia Ku-Li Therm

Evidencia, kompletné informácie o zákazke, notifikácie a možnosť podpisu preberacieho protokolu priamo v aplikácií. Všetko na jednom mieste, organizovane a prehľadne v aplikácií Ku-Li Therm.

Aplikácia Ku-Li Therm

Cieľom aplikácie Kuli-therm bolo vyvinúť systém na prehľadnú evidenciu správy a riešenia požiadaviek spoločnosti, ktorá sa venuje inštalácii, servisu a revízii vykurovacích zariadení. Požiadavkou bolo, aby systém poskytoval informácie o pláne jednotlivých zákazok v čase, podrobné informácie o počte zákazok na konkrétneho servisného technika v daný deň, informácie o type zákazky a jej lokalizáciu spolu s informáciami o zákazníkovi.

Podpis klienta v aplikácií

Veľmi dôležitou funkciou aplikácie je možnosť podpisu preberacieho protokolu zákazníkom, čo je vlastne potvrdenie zákazníka o vykonanej práci, súčasne sa vystaví dokumentácia prislúchajúca k danému servisnému zásahu.

 

PUSH notifikácie

Z pohľadu vlastníka aplikácie ide o systém, ktorý umožňuje efektívne plánovať prácu servisných technikov s ohľadom na miesto a čas zákaziek a tomu prispôsobovať plánovanie trás, zároveň je šikovným nástrojom pre technika, ktorý sa tak dostane k informáciám o zariadení klienta a celej genéze zásahov na ňom. Veľkou používateľskou výhodou pre zákazníka je možnosť SMS notifikácií s informáciou o dátume a čase zásahu, čo znižuje neefektivitu práce servisných technikov. Rovnako tak už spomenutá možnosť podpisu protokolu priamo v mobilnom zariadení technika.

Distribúcia aplikácie cez unlisted link

Aplikácia pre servisných technikov bola implementovaná na obe platformy, čiže na Android a iOS, je to hybridná aplikácia tvorená vo framework Vue.js. IOS aplikácia KULItherm bola vydávaná a distribuovaná v špeciálnom režime. Požiadavka, ktorú musel klient splniť a ktorá zároveň súvisela aj s bezpečnostnou politikou spoločnosti apple, bola nahrávania aplikácie do AppStore spoločnosti Apple do neverejnej časti tohto store. Jedná sa o tzv. unlisted link, kedy nie je možné vydanú a schválenú aplikáciu vyhľadať fulltext search možnosťou a ani sa k nej dostať prostredníctvom kategórií. Aplikáciu je možné distribuovať pomocou spomínaného linku a teda môžme povedať, že je výlučne na majiteľovi, komu ju doručí. Pohľad spoločnosti apple na unlisted aplikácie je ako na aplikácie na interné použitie v rámci napr. zamestnancov konkrétnej spoločnosti.

Administračný systém

Popri samotnej aplikácii sa zároveň vyvíja aj administračný systém, do ktorého majú prístup oprávnené osoby, ktoré priebežne nahadzujú plánované zákazky a všetky činnosti s nimi spojené, čo umožňuje efektívnu realizáciu servisných úkonov a zároveň poskytuje poklady pre sledovania efektivity jednotlivých servisných technikov.

Aplikácia sa neustále vyvíja a zdokonaľuje, a keďže sú zákazky posúvané aj od externých spoločností, najbližším cieľom vývoja je zdokonaliť systém a vylepšiť import externých zákaziek do systému aplikácie. Ďalším plánom je tiež zefektívniť proces naceňovania zákaziek, čo by umožnilo operatívne riešiť zásahy servisného technika na konkrétnom mieste, na ktorom mal plánovanú zákazku bez potreby vopred plánovaných zásahov, čo by v konečnom dôsledku znamenalo zefektívnenie jeho práce súčasne s okamžitou aktualizáciou údajov o zákazke v aplikácii.

 

wame logo

Tvoríme e-shopy, aplikácie a informačné systémy

Ďalšie referencie a prípadové štúdie

Čo o nás hovoria partneri

Máte záujem o spoluprácu?

Už s nami spolupracujete?

Office, Weby

Dominik Jusko

Aplikácie

Ivan Kseňák

E-shopy

Šimon Hudák