Mobilné a webové aplikácie

Aplikácia Ku-Li Therm

Revolučný prístup k riadeniu a správe servisných služieb v aplikácií Ku-Li Therm. Evidencia, kompletné informácie o zákazke, notifikácie a možnosť podpisu preberacieho protokolu priamo v aplikácií.
aplikácia pre servisných technikov kulitherm

Revolučná aplikácia na efektívne riadenie a správu servisných služieb

Aplikácia Ku-Li Therm predstavuje revolučný prístup k riadeniu a správe servisných služieb. Cieľom aplikácie bolo vyvinúť systém na prehľadnú evidenciu správy a riešenia požiadaviek spoločnosti, ktorá sa venuje inštalácii, servisu a revízii vykurovacích zariadení. Poskytnúť užívateľom kompletné a prehľadné informácie o ich zákazkách, organizovať pracovné postupy a zjednodušiť komunikáciu medzi zákazníkmi a servisnými technikmi. Požiadavkou bolo, aby systém poskytoval informácie o pláne jednotlivých zákazok v čase, podrobné informácie o počte zákazok na konkrétneho servisného technika v daný deň, informácie o type zákazky a jej lokalizáciu spolu s informáciami o zákazníkovi.

Výzvy pred vývojom aplikácie pre servisné a revízne služby

Firmy, ktoré sa zaoberajú inštaláciou, servisným a revíznym službám čelia výzvam v oblasti organizácie prác servisných technikov a sledovania svojich zákaziek. Tradičné spôsoby správy a evidencie často vyžadujú veľa času, sú málo efektívne, náchylné na chybovosť, stratu dát a času, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadlí na finančnej úrovni. Okrem toho je komunikácia s klientmi občas zložitá a môže viesť k nedorozumeniam.

Riešenie: Aplikácia pre servisných technikov

Na základe dôkladnej analýzy a identifikovaných problémov klienta, sme sa rozhodli vo WAME vyvinúť mobilnú aplikáciu Ku-Li Therm, ktorá by integrovala všetky potrebné funkcie do jedného užívateľsky prívetivého a prehľadného prostredia. Táto aplikácia mala byť dostupná pre platformy iOS a Android, aby pokryla široké spektrum užívateľov. Zahájili sme preto práce a začal sa frontendový vývoj mobilnej aplikácie a backendový vývoj administračného systému.

1. Efektívna organizácia servisov a revízií

Mobilná aplikácia Ku-Li Therm umožňuje servisným technikom a manažérom jednoducho organizovať a sledovať zákazky kdekoľvek, priamo z mobilného zariadenia. Zákazky sú prezentované s ohľadom na UX v prehľadn

2. Kompletné informácie o zákazkách

Užívatelia majú k dispozícii prehľadné a kompletné informácie o každej jednej zákazke, vrátane typu práce, lokality a potrebných materiálov. Tento úplný prehľad umožňuje servisným technikom plánovať a vykonávať prácu efektívne a presne, bez zbytočných chýb.

3. PUSH notifikácie technikom o zmenách v zákazkách

Z pohľadu vlastníka aplikácie ide o systém, ktorý umožňuje efektívne plánovať prácu servisných technikov s ohľadom na miesto a čas zákaziek a tomu prispôsobovať plánovanie trás, zároveň je šikovným nástrojom pre servisného technika, ktorý sa tak dostane k informáciám o zariadení klienta a celej genéze zásahov na ňom. Veľkou používateľskou výhodou pre zákazníka je možnosť SMS notifikácií s informáciou o dátume a čase zásahu, čo znižuje neefektivitu práce servisných technikov. Aplikácia Ku-Li Therm posiela PUSH notifikácie a upozornenia o dôležitých udalostiach, ako sú nové zákazky, zmeny v harmonograme a podobne. Tieto upozornenia pomáhajú užívateľom a rapídne zvyšujú efektivitu ich práce a celkovú spokojnosť zákazníkov.

aplikácia kulitherm notifikácie
preberací protokol priamo v aplikácii

4. Protokol podpisuje zákazník digitálne v app

Veľmi dôležitou funkciou aplikácie je možnosť podpisu preberacieho protokolu zákazníkom priamo v aplikácii, čo je vlastne potvrdenie zákazníka o vykonanej práci. Súčasne sa vystaví dokumentácia prislúchajúca k danému servisnému zásahu. Tento proces umožňuje klientom potvrdiť vykonanú prácu a zabezpečiť dokumentáciu o jej dokončení.

5. Aplikácia je privátna iba pre zamestnancov firmy

Aplikácia pre servisných technikov Ku-Li Therm bola implementovaná na obe platformy, čiže na Android a iOS. Je to hybridná aplikácia tvorená vo framework Vue.js. IOS aplikácia KULItherm bola vydávaná a distribuovaná v špeciálnom režime. Požiadavka, ktorú musel klient splniť a ktorá zároveň súvisela aj s bezpečnostnou politikou spoločnosti Apple, bola nahrávania aplikácie do AppStore spoločnosti Apple do neverejnej časti tohto store. Jedná sa o tzv. unlisted link, kedy nie je možné vydanú a schválenú aplikáciu vyhľadať fulltext search možnosťou a ani sa k nej dostať prostredníctvom kategórií. Aplikáciu je možné distribuovať pomocou spomínaného linku a teda môžme povedať, že je výlučne na majiteľovi, komu ju doručí. Pohľad spoločnosti Apple na unlisted aplikácie je ako na aplikácie na interné použitie v rámci napr. zamestnancov konkrétnej spoločnosti.

aplikácia kulitherm je privátna iba pre zamestnancov
Centrálny informačný systém pre majiteľov a administratívu

6. Centrálny informačný systém pre majiteľov a administratívu

Popri samotnej aplikácii sa zároveň vyvíja aj administračný systém, do ktorého majú prístup oprávnené osoby, ktoré priebežne nahadzujú plánované zákazky a všetky činnosti s nimi spojené, čo umožňuje efektívnu realizáciu servisných úkonov a zároveň poskytuje poklady pre sledovania efektivity jednotlivých servisných technikov.

Aplikácia sa neustále vyvíja a zdokonaľuje, a keďže sú zákazky posúvané aj od externých spoločností, najbližším cieľom vývoja je zdokonaliť systém a vylepšiť import externých zákaziek do systému aplikácie. Ďalším plánom je tiež zefektívniť proces naceňovania zákaziek, čo by umožnilo operatívne riešiť zásahy servisného technika na konkrétnom mieste, na ktorom mal plánovanú zákazku bez potreby vopred plánovaných zásahov, čo by v konečnom dôsledku znamenalo zefektívnenie jeho práce súčasne s okamžitou aktualizáciou údajov o zákazke v aplikácii.

Výsledok: Mobilná aplikácia na jednoduchú správu servisných a revíznych služieb a organizáciu práce technikov

Aplikácia Ku-Li Therm sa stala nepostrádateľným nástrojom pre spoločnosť zaoberajúcu sa inštaláciou, servisom a revíziou vykurovacích zariadení. Je však ideálnym nástrojom pre všetkých poskytovateľov servisných, revizných a údržbových služieb. Svojim užívateľom poskytuje vysoko efektívne a prehľadné riešenie pre riadenie ich pracovníkov, pracovných postupov a komunikáciu, čo vo výsledku prináša úsporu pre firmu a výbornú organizáciu práce, bez zbytočných prekážok a v neposlednom rade veľkú spokojnosť zákazníkov.

wame logo

Tvoríme e-shopy, aplikácie a informačné systémy

Ďalšie referencie a prípadové štúdie

Čo o nás hovoria partneri

Máte záujem o spoluprácu?

Už s nami spolupracujete?

Office, Weby

Dominik Jusko

Aplikácie

Ivan Kseňák

E-shopy

Šimon Hudák