Mobilné a webové aplikácie

Aplikácia Dvaja Traja

Vyvíjali sme aplikáciu pre iOS a Android vo frameworku Vue.js, ktorej cieľom bolo vytvoriť platformu pre členov kresťanskej neziskovej organizácie s cieľom zdieľať novinky, eventy, informácie z komunity.

O aplikácii DVAJA TRAJA

Cieľom tejto aplikácie bolo vytvoriť platformu pre členov kresťanskej neziskovej organizácie, v ktorej si budú môcť zdieľať informácie o dianí v spoločenstve, novinkách a rôznych udalostiach, a okrem iného aj ako súkromný (neverejný) nástroj pre osobnostný rast s možnosťou nastavenia notifikácií informujúcich o úlohách, ktoré si člen na svojej ceste k lepšiemu „ja“ zadal. Túto výzvu sme si vzali ako za vlastný projekt s cieľom podporiť aj iné podobné spoločenstvá, ktorým by sa takáto aplikácia mohla zapáčiť.

Z technického hľadiska je systém aplikácie zložený z riadiaceho systému v cloude a dvoch hybridných mobilných aplikácií pre iOS a Android tvorených vo frameworku Vue.js, čo umožňuje vyššiu efektivitu aktualizácií. Prihlasovanie je možné cez sociálne siete ako sú Google a Facebook.

Hlavné funkcie aplikácie

Prvou základnou funkciou tejto aplikácie bolo poskytnúť členom spoločenstva štandardný prehľad aktualít a článkov formou textu, galérií a videí z youtube.com. Výsledkom je prehľadná forma všetkých informácií pre členov spoločenstva.

Ďalšou nemenej dôležitou funkciou je  „Todo“ list pre zaznamenávanie svojich dobrovoľných úloh, splnených cieľov, ktoré si každý člen môže denne vyklikávať v sekcii „Čo sa ti dnes podarilo“. Aplikácia z týchto denných záznamov aktivít člena dokáže vytvoriť jednoduchý mesačný report o jeho aktivitách, pričom ide o anonymný report, ktorý slúži výhradne len pre člena spoločenstva.

Pri jednotlivých úlohách aplikácia umožňuje vytvárať skupinky ľudí, ktorí sa podieľajú na nejakej spoločnej aktivite či stretnutí a navzájom komunikujú bez účasti ostatných členov spoločenstva – systém komunikácie „vetvičky“ . Tento princíp funguje v spoločenstvách všeobecne, takže aj táto aplikácia združuje a obmedzuje komunikáciu členov s rovnakým cieľom, úlohou, poslaním, …

Poslednou podstatnou funkciou sú push notifikácie, ktoré sú na systém napojené cez Google FireBase. Notifikácie informujú člena o novom článku, pridanom ozname či aktuality. Zaujímavosťou však je, že aplikácia umožňuje náhodne rozosielať notifikácie s obsahom motivačného alebo vzdelávacieho textu, či malých upozornení, pričom tieto notifikácie dostane vždy jeden člen jednej skupinky a vždy s iným obsahom. Každý deň tak systém náhodne rozpošle notifikáciu s rôznym textom vždy inému členovi skupinky, čím sa aktívne zvyšuje počet používateľov aplikácie a v konečnom dôsledku dochádza k aktivizácii všetkých členov do jeho denného fungovania.

Obsah aplikácie spravujú administrátori z administračného prostredia, vedia publikovať nové články a oznamy, a zároveň zaradiť do jednotlivých kategórií aplikácie.

 

Aplikáciu máme v pláne ďalej vyvíjať a rozšíriť o ďalšie funkcie, ktorými by sa aplikácia stala univerzálnou pre riešenie požiadaviek iných podobných spoločenstiev v rámci Slovenska a Česka. Aplikácia aj system sú programované ako tzv. multicompany SaaS platforma, čiže je možné oddeliť každej inštitúcii vlastnú kópiu aplikácie, pričom technicky budú prevádzkované jedným systémom s aktualizáciami a priebežným vývojom na mieru.

wame logo

Tvoríme e-shopy, aplikácie a informačné systémy

Ďalšie referencie a prípadové štúdie

Čo o nás hovoria partneri

Máte záujem o spoluprácu?

Už s nami spolupracujete?

Office, Weby

Dominik Jusko

Aplikácie

Ivan Kseňák

E-shopy

Šimon Hudák