Softwarové riešenia

Dopravná (FMS) či carsharing aplikácia

Vytvorili sme niekoľko aplikácií a systémov pre riadenie vozidiel, plánovanie trás, či spájanie jázd medzi vodičmi, či už ako carsharing alebo pre taxislužby. Pre dopravné spoločnosti, akú je komiónová preprava, máme skúsenosti s vývojom FMS (fleet management systému), alebo v prípade osobnej dopravy ako systém pre plánovanie vozidiel a vodičov na transferovú dopravu.

Podrobný popis riešenia

Dopravná správa flotily (FMS) a aplikácia pre carsharing sú využívané v dopravnom priemysle na správu a riadenie vozidiel, zdieľanie automobilov a optimalizáciu dopravných operácií. FMS poskytujú rôzne možnosti vrátane sledovania polohy vozidiel, riadenia paliva, správy údržby, plánovania trás a ďalších aspektov prevádzky flotily. Carsharing aplikácia umožňuje používateľom nájsť a rezervovať vozidlá na krátkodobé použitie. Obe pomáhajú optimalizovať využitie vozidiel, znižovať náklady a zlepšovať celkovú efektivitu v oblasti dopravy a zdieľania vozidiel.

Aplikovali sme to na tomto projekte

Čo o nás hovoria klienti

Máte záujem o spoluprácu?

Už s nami spolupracujete?

Office, Weby

Dominik Jusko

Aplikácie

Ivan Kseňák

E-shopy

Šimon Hudák