Softwarové riešenia

Rezervačný a plánovací systém

Webový systém pre správu rezervácií a plánovania termínov v službách predstavuje nástroj, ktorý obchodným zástupcom umožňuje dôkladne monitorovať a vyhodnocovať zákazky s ohľadom na ich dôležitosť a hodnotu pre firmu. Tento systém zhromažďuje a analyzuje dáta o rezerváciách a zákazkách, poskytuje prehľad o finančných príjmoch, prioritizuje klientov na základe histórie a zvyšuje schopnosť plánovať a optimalizovať vyťaženosť zamestnancov. Výsledkom je zlepšené rozhodovanie o investovaní zdrojov do jednotlivých zákaziek, zvýšenie efektivity obchodných operácií a dosiahnutie optimálneho pomera medzi dôležitosťou zákaziek a výkonnosťou firmy.

Podrobný popis riešenia

Rezervačné a plánovacie systémy zjednodušujú jednotlivcom a organizáciám procesy rezervácií a plánovania, koordináciu stretnutí a riadenie časového harmonogramu, čím zlepšujú efektivitu podnikania a zvyšujú spokojnosť ich používateľov. Využívajú sa v rôznych odvetviach ako cestovný ruch, ubytovacie a stravovacie služby, wellness a ďalšie. Plánovacie systémy dokážu vyhodnocovať dôležitosť zákaziek, priorizovať klientov na základe histórie, a tak dosiahnuť optimálny pomer medzi dôležitosťou zákaziek a výkonnosťou firmy.

Aplikovali sme to na tomto projekte

Čo o nás hovoria klienti

Máte záujem o spoluprácu?

Už s nami spolupracujete?

Office, Weby

Dominik Jusko

Aplikácie

Ivan Kseňák

E-shopy

Šimon Hudák