Programovanie na mieru

Vývoj webových aplikácií

Programovanie webových aplikácii, s prepojením na mobilné aplikácie, pre zefektívnenie procesov vo firmách, alebo ako SaaS služba Vaším zákazníkom.

vyvoj webovych aplikacii

Vyvíjame online systémy určené pre interné použitie vo firmách, alebo ako platformy pre Vaších zákazníkov. Hlavným cieľom je zefektívniť procesy vo firme, automatizovať predaj Vašich služieb alebo vytvoriť unikátnu službu formou SaaS produktu, ktorého cieľom je monetizácia formou rôznych poplatkov. Programujeme 10 rokov v osvedčených svetových frameworkoch Laravel a Vue.js s použitím databáz ako Elasticsearch alebo MariaDB, vďaka čomu je Váš systém dlhodobo aktualizovateľný, škálovateľný a s vysokým štandardom kvality, aby ste mohli rásť a expandovať.

vyvoj webovych aplikacii

5-10

dňové sprinty

<500ms

rýchlosť načítavania

3 hodiny

garancia zásahu

50€

hodinová sadzba

V akých oblastiach máme skúsenosti s cloudovým systémom?

Vytvorili sme niekoľko aplikácií a systémov pre riadenie vozidiel, plánovanie trás, či spájanie jázd medzi vodičmi, či už ako carsharing alebo pre taxislužby. Pre dopravné spoločnosti, akú je komiónová preprava, máme skúsenosti s vývojom FMS (fleet management systému), alebo v prípade osobnej dopravy ako systém pre plánovanie vozidiel a vodičov na transferovú dopravu.

Potreba jedného centrálneho tel. Čísla pre celú taxislužbu, no s tým, že budú zákazky férovo prerozdelené medzi X vodičov, rýchlo, efektívne, s GPS lokalizáciou či nahrávaním hovorov? K tomu vlastná zákaznícka aplikácia, plánované objednávky, meranie a reporting všetkého čo si spomeniete vo svojej firme? To všetko a ešte omnoho viac zvládne naša služba SENSET.sk pre taxi firmy, s ktorou sme sa stali najväčším poskytovateľom dispečingového nástroja na Slovensku. Pridajte sa k nám a ovládnite svoju taxislužbu v štýle 21. Storočia s najefektívnejším dispečingovým programom na SK&CZ trhu.

CRM (Customer Relationship Management) je komplexný obchodný systém, ktorý slúži na správu vzťahov s klientmi. Tento nástroj zaznamenáva, analyzuje a uchováva dôležité informácie o klientoch, čím umožňuje lepšie porozumenie ich potrieb a preferencií. CRM zvyšuje efektivitu obchodných procesov, čo vedie k zlepšeniu obchodných vzťahov, zvýšeniu produktivity a zvyšovaniu lojality klientov, čím prispieva k rastu a konkurencieschopnosti firmy.

Klientský webový portál môže byť pre firmu dôležitým komunikačným nástrojom, ktorý umožňuje zákazníkom sledovať stav zákaziek, finančné informácie či históriu transakcií. Týmto spôsobom zlepšuje komunikáciu, transparentnosť a spokojnosť zákazníkov, čo má pozitívny vplyv na vzťahy s firmou a zvyšuje vernosť Vaších klientov.

Častým využitím je sledovanie konkurenčnej cenotvorby produktov, vďaka čomu vieme automaticky optimalizovať ceny vo vašom e-shope tak, aby ste mali vždy najzaujímavjšiu cenu produktov. Ale nájde využitie pri sledovaní a tvorení databáz obcí, firiem, výziev, alebo rôznych iných entít, ktoré by bolo veľmi náročné sledovať a aktualizovať manuálne. Vyvinuli sme niekoľko rôznych scrapper služieb ktoré spracovávajú milióny záznamov, radi si poradíme aj s Vašou výzvou!

Máte nápad na vlastnú aplikáciu? Pravdepodobne k nej budete potrebovať riadiaci systém s úložiskom (databázy). Každá mobilná aplikácia pre iOS a Android, ktorá má získavať a zobrazovať nejaké dáta, bude pre svoju existenciu potrebovať administračný systém pre Vás ako prevádzkovateľa, prípadne pre manažment, marketing, alebo možno aj pre koncových užívateľov s obmedzenými právami pre prístup. Ak má aplikácia predávať služby, faktúrovať, posielať notifikácie, registrovať užívateľov a tí užívatelia si majú vedieť pridávať a meniť svoje informácie, tak určite budete potrebovať práve backend systém, ktorý komunikuje s aplikáciami pomocou API. Vyvinuli sme desiatky takýchto systémov, poznáme efektívne riešenia pre správu dát, pre reporting, vyhľadávanie, editáciu a nastavenia a to všetko v peknom administračnom UI Laravel Nova v kombinácii s Vue.js. Radi si poradíme aj s vašou aplikáciou.

Máte zaujímavý nápad na vývoj aplikácie či systému? Alebo máte zabehnuté procesy vo firme, ktoré potrebujete inovovať a digitalizovať? Na to aby sme celú problematiku pochopili a vedeli tak navrhnúť správne riešenie, potrebujeme s Vami tieto myšlienky prekonzultovať a rozdeliť na menšie celky – moduly. Naše skúsenosti vo vývoji mobilných aplikácií sú široké, od e-shopov až po robusné ERP či FMS systémy a preto máme vzácne know-how, vďaka ktorému Vám vieme klásť mnoho otázok a nasmerovať tak k riešeniu ktoré Vám bude pomáhať a bude plniť svoj cieľ. Či už ako efektívny riadiaci systém vo firme, alebo ako zárobková aplikácia či SaaS služba pre svetový trh. Výstupom našej analýzy je textový popis diela, spravidla na niekoľko desiatok strán, na základe ktorého je možné od programátorov získať relevantné odhady náročnosti vývoja a tým aj odhadnúť výšku investície pre vývoj celého projektu.

Webový systém pre správu rezervácií a plánovania termínov v službách predstavuje nástroj, ktorý obchodným zástupcom umožňuje dôkladne monitorovať a vyhodnocovať zákazky s ohľadom na ich dôležitosť a hodnotu pre firmu. Tento systém zhromažďuje a analyzuje dáta o rezerváciách a zákazkách, poskytuje prehľad o finančných príjmoch, prioritizuje klientov na základe histórie a zvyšuje schopnosť plánovať a optimalizovať vyťaženosť zamestnancov. Výsledkom je zlepšené rozhodovanie o investovaní zdrojov do jednotlivých zákaziek, zvýšenie efektivity obchodných operácií a dosiahnutie optimálneho pomera medzi dôležitosťou zákaziek a výkonnosťou firmy.

Vlastníte väčší počet nehnuteľností ktoré predávate alebo prenajímate? Prípadne chcete takúto službu správy ponúknuť svojím klientom za mesačný poplatok? Systém PMS môže mať rôzne funkcie, od základnej správy nehnuteľností od parametrov ako sú rozlohy, počet izieb až po pravidelné automaticky napojené SMART merače plynu, vody, elektriny, s automatickou fakturáciou za prenájmové služby, reportingom a vyhodnocovaním vyťaženosti všetkých prenájmov. To všetko s vlastným realitným portálom na ktorom môžete ponúkať svoje portfólio na predaj či prenájom, s automatickým prepojením inzertátov na známe realitné portály v strednej Európe.
Do Vašej výroby vieme priniesť efektívne riešenie prepojenia služieb z iných odvetví, ktoré sa osvedčili vo svojom segmente, ako napr. Integrované ERP systémy, analytics a Business Intelligence monitoring platformy na interpretáciu a vyhodnocovanie zozbieraných dát, či napojenie na rôzne IoT zariadenia. K týmto riešeniam pristupujeme veľmi individuálnou analýzou a spojením vhodných platforiem, vďaka dátovým prepojeniam na princípe API. Riešením je väčšinou namiesto programovania nového robustného softvéru, práve naopak, prepojenie a zautomatizovaniu prietoku dát z existujúcich softvérov vo Vašej spoločnosti na jedno centrálne miesto odkiaľ s nimi môžeme ďalej pracovať. Riešite meranie úzkeho miesta (tzv. teória TOC) alebo plošný monitoring výkonu strojov a efektivity zamestnancov? To všetko následne s prepojením na mzdový či ERP a CRM systém? V tomto Vám pomôžeme, možno aj bez potreby vyvíjať nový software.

Neviete aký konkrétny systém hľadáte, no viete aký problém potrebujete vyriešiť? Pomôžeme Vám s identifikáciou a pomenovaním potrebných nástrojov. Napríklad Enterprise Resource Planning (ERP) systémy, Supply Chain Management (SCM) systémy, či napríklad GIS systémy ktoré slúžia na správu a analýzu geografických dát. Funkcie jednotlivých systémov je možné vo vlastnom informačnom systéme kombinovať a vytvárať tak komplexný ekosystém riadenia firmy.

Poskytujete finančné produkty akými sú investície alebo sporenia a počet klientov Vám pribúda? Obchodujete s Kryptomenami alebo Fiat? Asi budete uvažovať nad automatizáciou transakcií v spojení s reportingom a vyhodnocovaním pre svojich klientov. Naše fintech aplikácie môžu ponúkať funkcie ako sú sledovanie portfólia, provízny a odmeňovací systém, princípy MLM, Big data analytiku, backup a monitoring pomocou AI ako Robo-Advisory platforma, či identifikáciu zákazníkov pomocou AML a detekciu obsahu dokumentov pomocou OCR. Tieto a mnohé iné technológie používame pri tvorbe webových systémov a mobilných aplikácií Fintech riešení.

Stále väčším trendom je vývoj mobilných aplikácií. No netreba zabúdať, že najčastejší spôsob získavania zákazníkov je Google Search a teda ponúkať zákazníkom k mobilnej aplikácii aj webovú verziu je viac ako odporúčané. Vďaka mobilnej verzii svojej appky môžete istú časť obsahu zverejňovať pre Google indexáciu a organické vyhľadávanie, podobne ako je to napr. V prípade Eventov cez Facebook, či stránok firiem na Facebooku. Zároveň niektoré prípady si práve naopak môžu pre svoju cieľovú skupinu vyžadovať práve hlavne webový portál v responzívnom dizajne. Vo WAME sa špecializujeme na vývoj hybridných webových a mobilných aplikácií, kde v istých prípadoch vieme docieliť až takej kompatibility, že jedným vývojom zdrojového kódu, získame webové riešenie v responzívnom prevedení a aj mobilné appky pre iOS a Android. Jedným z našich riešení je aj zákaznícka aplikácia SPP Distribúcia ktorá je tvorená touto technológiou, čo značne šetrí náklady na vývoj ale aj ďalší servis a údržbu.

Náš tím tvoria zväčša interní programátori, vďaka čomu sme flexibilní a vieme reagovať na Vaše nové požiadavky, naplánovať si dlhodobé práce, ale aj supportovať v prípade incidentov ktoré môžu v systémoch a aplikáciách vznikať. Vo WAME poskytujeme služby backend vývojárov na platforme PHP Laravel frameworku, Magento 2 a Prestashop, ďalej frontendových vývojárov so skúsenosťami vo Vue.js, javascript a všetky s tým spojené technológie, ďalej grafických dizajnérov pre UX a UI, alebo softwérového architekta a testerov. Súčasťou komunikácie je vždy projektový manažér s niekoľko ročnými skúsenosťami. Pre dôležité projekty s vysokým zaťažením poskytujeme SLA zmluvy až do úrovne garancie zásahu do 3 hodín.

Ako pristupujeme k vývoju systémov a aplikácií?

01

Vstupná analýza a pochopenie biznis cieľov

Naštudujeme si vašu špecifikáciu, prípadne ak ju spracovanú nemáte, pomôžeme s jej vytvorením. Kladieme otázky a ujasníme si vaše ciele prečo a pre koho má byť aplikácia vyrobená.

02

Návrh riešenia a odhad investície

Naši programátori nahodnotia jednotlivé moduly podľa špecifikácie, rozdelíme práce na backend, frontend, UX/UI práce a to všetko spočítame na jednorázové a prípadne aj odhadované budúce investície.

03

Objednávka a zmluva

Poskytujeme férovú zmluvu (VOP) pre agilný vývoj, alebo vývoj diela, s veľmi transparentnými podmienkami win-win spolupráce. Získavate licenčné podmienky na plné autorské práva a vlastníctvo systému. Definujeme si míľniky prác na ktoré bude naviazaná fakturácia.

04

UX / UI grafický dizajn

Náš grafický dizajnér pripraví UX a UI grafický návrh, prípadne si vyberiete z existujúcich šablón pre inšpiráciu. V prípade webového portálu aj s desktop a mobilnou verziou.

05

Programovanie na míľniky SCRUM metodikou

Vývoj prebieha na dev serveroch a úlohy riadime v online nástroji Teamwork.com ku ktorému dostávate od začiatku prístup. Žiadna úloha, komentár či príloha sa nestratia v nepraktických mailoch.

06

MVP na interné testovanie a ladenie

Prioritne sa chceme dopracovať k tzv. MVP (Minimum Viable Product), čo je verzia aplikácie len s najdôležitejšími funkciami, s nedokonalou grafikou, no funkčná pre testovanie a prvé pripomienky, aby sa mohol produkt zlepšovať už počas vývoja.

07

Finálny produkt a spustenie do produkcie

Dostatočne odladený a otestovaný systém, možno aj s mobilnou aplikáciou, publikujeme na produkčný server pre verejnosť. Od tejto chvíle beží produkčná fáza testovania na reálnych užívateľoch, kde sme k dispozícii ad-hoc pre akýkoľvek zásah.

08

Ďalší rozvoj, servis (SLA), aktualizácie

Pre dôležité projekty s vysokým zaťažením poskytujeme SLA zmluvy až do úrovne garancie zásahu do 3 hodín. Ďalším pravidelným vývojom sledujeme aktualizácie a dopĺňame nové funkcionality.

02

Návrh riešenia a odhad investície

Naši programátori nahodnotia jednotlivé moduly podľa špecifikácie, rozdelíme práce na backend, frontend, UX/UI práce a to všetko spočítame na jednorázové a prípadne aj odhadované budúce investície.

04

UX / UI grafický dizajn

Náš grafický dizajnér pripraví UX a UI grafický návrh, prípadne si vyberiete z existujúcich šablón pre inšpiráciu. V prípade webového portálu aj s desktop a mobilnou verziou.

06

MVP na interné testovanie a ladenie

Prioritne sa chceme dopracovať k tzv. MVP (Minimum Viable Product), čo je verzia aplikácie len s najdôležitejšími funkciami, so základnou grafikou, no funkčná pre testovanie a prvé pripomienky, aby sa mohol produkt zlepšovať už počas vývoja.

08

Ďalší rozvoj, servis (SLA), aktualizácie

Pre dôležité projekty s vysokým zaťažením poskytujeme SLA zmluvy až do úrovne garancie zásahu do 3 hodín. Ďalším pravidelným vývojom sledujeme aktualizácie a dopĺňame nové funkcionality.

Po spustení poskytujeme servis a podporu

Spustením naša spolupráca pokračuje. Vieme že potrebujete spoľahlivého partnera. Staviame na dlhodobej spolupráci a ďalšom agilnom rozvoji e-shopu. Poskytujeme servisnú zmluvu (SLA) ktorej cieľom je zlepšovanie existujúcich funkcií, integrácia a programovanie nových modulov, SEO optimalizácia, UX a UI optimalizácia, vyhodnocovanie dát a ich ďalšie spracovanie, ale aj pravidelná aktualizácia všetkých komponentov a funkcií.

Prečo si vybrať práve WAME

Odbornosť a skúsenosti:

Sme profesionálny 22 členný tím s viac ako 10 ročnými odbornými znalosťami v oblasti E-commerce. Naším hlavným zameraním sú úspešné E-shopy a mobilné alebo webové aplikácie na mieru.

Kvalita a inovácie:

Hľadáme a navrhujeme inovatívne riešenia podľa vašich potrieb. Na základe dlhoročných skúsenosti sme pripravili rôzne balíky funkcií, ktoré vám ponúkajú efektívne a cenovo dostupné riešenia.

Pracujeme transparentne:

Nad našou prácou máte plnú kontrolu vďaka plne transparentnému projektovému riadeniu agilnou metodikou SCRUM a prístupom k online systému projektového riadenia Teamwork.com

Efektívne a škálovateľné riešenia:

Pri programovaní dodržiavame prísne svetové štandardy, štruktúru a architektúru zdrojového kódu, vďaka čomu môžeme pridávať neobmedzenú funkčnosť dlhé roky so zachovaním jednoduchosti pre vašich užívateľov.

Rozumieme vaším biznis cieľom:

Budete komunikovať s vývojovým tímom ktorého súčasťou je aj projektový manažér so skúsenosťami z ecommerce firiem.

Sme dlhodobý partner, nie dodávateľ

Našim cieľom je win-win spolupráca na dlhé roky, hľadanie spôsobov “ako sa dá” a tiež edukácia vás aj vaších zamestnancov aby sme si čím detailnejšie rozumeli

Prehrať video

Spokojní klienti

Sme IT partner aj pre tieto firmy a ich aplikácie:

Čo o nás hovoria klienti

Máte záujem o spoluprácu?

Už s nami spolupracujete?

Office, Weby

Dominik Jusko

Aplikácie

Ivan Kseňák

E-shopy

Šimon Hudák