Softwarové riešenia

Konzultácia, analýza a návrh vývoja systému

Máte zaujímavý nápad na vývoj aplikácie či systému? Alebo máte zabehnuté procesy vo firme, ktoré potrebujete inovovať a digitalizovať? Na to, aby sme celú problematiku pochopili a vedeli tak navrhnúť správne riešenie, potrebujeme s vami tieto myšlienky prekonzultovať a rozdeliť na menšie celky – moduly. Naše skúsenosti vo vývoji mobilných aplikácií sú široké, od e-shopov až po robusné ERP či FMS systémy, a preto máme vzácne know-how, vďaka ktorému vám vieme klásť mnoho otázok a nasmerovať vás tak k riešeniu, ktoré vám bude pomáhať a bude plniť svoj cieľ. Či už ako efektívny riadiaci systém vo firme alebo ako zárobková aplikácia či SaaS služba pre svetový trh. Výstupom našej analýzy je textový popis diela, spravidla na niekoľko desiatok strán, na základe, ktorého je možné od programátorov získať relevantné odhady náročnosti vývoja a tým aj odhadnúť výšku investície pre vývoj celého projektu.

Podrobný popis riešenia

Zverte tvorbu e‑shopu a svoj biznis do rúk odborníkom. Ku každému zákazníkovi pristupujeme ako ku partnerovi, preto nám záleží na jeho raste. Kľúčovým aspektom je porozumenie potrieb klienta, získanie jasného obrazu o požadovanej stránke alebo aplikácií a vytvorenie detailného plánu pre ďalšie procesné kroky. Prvým krokom je konzultácia s klientom, nasleduje detailná analýza požiadaviek a nakoniec sa vypracúva návrh systému, ktorý obsahuje architektúru, dizajn, funkcionality a technológie, ktoré budú použité pri vývoji. S naším dlhoročnými skúsenosťami vám pomôžeme preniesť vaše sny a vízie do reality.

Aplikovali sme to na tomto projekte

Čo o nás hovoria klienti

Máte záujem o spoluprácu?

Už s nami spolupracujete?

Office, Weby

Dominik Jusko

Aplikácie

Ivan Kseňák

E-shopy

Šimon Hudák