Mobilné a webové aplikácie

SPP-distribúcia, a.s. – mobilná aplikácia odpočet PLYNU

Vytvorili sme mobilnú aplikáciu odpočet PLYNU pre SPP – distribúcia, a.s., ktorú bude používať viac ako 1,5 mil. domácnosti
mobilná aplikácia pre samoodpočet plynu

Vývoj celoslovenskej samoodpočtovej aplikácie – odpočet PLYNU

Business zámerom nášho klienta SPP-distribúcia, a.s. bolo vytvorenie mobilnej aplikácie na odpočty, resp, samoodpočty plynu pre kategóriu domácností a maloodberu. Doposiaľ boli tzv. fakturačné odpočty realizované v ročných intervaloch a pracovníkmi, ktorí ich osobne odčítavali z fyzických plynomerov koncových odberateľov. Táto aktivita samozrejme predstavovala určitý náklad a teda vznikla myšlienka sofistikovanejšieho a používateľsky zaujímavejšieho procesu.

Implementácii systému predchádzala detailná biznisová analýza

Samotnej implementácie systému predchádzala rozsiahla a detailná analytická fáza za prítomnosti všetkých zainteresovaných špecialistov nášho klienta. Výsledok bol analytický dokument, tzv. koncepčný návrh riešenia, popisujúci či už backendovú logiku, databázovú štruktúru, spôsob integrácie a komunikácie so všetkými tretími stranami, rovnako tak aj definíciu jednotlivých stránok aplikácie, ich obsahu, formuláre s validáciami vstupov a v neposlednom rade grafický dizajn aplikácie, ktorý bol konzultovaný s marketingovými špecialistami klienta za účelom zachovania design manuálu spoločnosti.

spp distribucia celoslovenská aplikácia
spp prepojenie na interné systemy klienta

Aplikácia je priamo prepojená na existujúce interné systémy klienta

Nakoľko hlavný business case – odpočet plynu, bol riešený už aj v minulosti, prostredníctvom webovej stránky a teda klient má postavené a funkčné systémy, ktoré spravujú dáta ohľadom odberných miest, koncových zariadení, používateľov a podobne. Našou výzvou bolo prepojiť náš backend s týmito systémami, plniť ich dátami a čítať z nich tak, aby bola zachovaná integrita dát v čase a zároveň transformovať odpovede externých API pre potreby API medzi naším backend systémom a koncovou mobilnou/webovou aplikáciou.

Bezpečnosť a kvalita vďaka svetovým technológiam ako Vue.js a Laravel

Vue.js
Ionic framework
laravel
Google ML Kit Text recognition
Apache ECharts
sentry
Swiper
Google Firebase
MySQL 8

Intuitívne rozhranie v dizajne na mieru vďaka UX a UI analýze

Vzhľadom na komplexnosť integrácií, vzniklo veľké množstvo scenárov, ktoré bolo potrebné ošetriť podmienkami a pretaviť ich do user friendly správania aplikácie. S tým súvisí aj proces testovania, kedy bolo potrebné nastaviť presný flow funkcionalít po implementácii na testing, ktorý prebiehal tak ako u nás, rovnako aj u klienta a našou úlohou bolo dodržať prísne akceptačné kritéria UX a UI dizajnu.

ux a ui dizajn aplikácie na samoodpočet

Multiplatformové riešenie aplikácie pre iOS, android a webové rozhranie

Mobilná aplikácia bude koncovým užívateľom, po marketingovej kampani SPP-distribúcia, dostupná na oboch hlavných mobilných platformách v Google play a App store resp. aj ako webová verzia aplikácie, ktorá bude nasadená na existujúcom WordPresse klienta. Práve z tohto dôvodu bol zvolený prístup vývoja tzv. hybridnej multiplatformovej aplikácie, namiesto vyvíjania natívnych iOS a android aplikácií.

Výrazne zníženie nákladov spoločnosti na externých odpočtárov

Hlavnou pridanou hodnotou aplikácie bude odstránenie potreby prítomnosti odpočtára v domácnosti koncových odberateľov, mnohokrát sa táto aktivita diala počas pracovnej doby, čo spôsobovalo nekomfort zákazníkom. Vďaka aplikácii, bude s blížiacim sa termínom výročného fakturačného odpočtu zákazník notifikovaný o tom, že je potrebné aby vykonal požadovaný odpočet. Aplikácia ho bude inštruovať krok za krokom až po odoslanie odpočtu do billingového systému klienta.

spp administracny system
Grafické prehľady odpočtov a spotrieb priamo v aplikácií

Grafické prehľady odpočtov a spotrieb priamo v aplikácií

Ďalšou pridanou hodnotou je používateľsky prívetivé zobrazenie viacerých grafických prehľadov odpočtov a spotrieb na odbernom mieste ako napríklad:

  • história odpočtov s prehľadom nameraných hodnôt odpočtov, ich prírastkov a dátumov kedy boli realizované

  • história spotrieb pre vybrané obdobie: Fakturačné spotreby v stĺpcových grafoch po kliku zobrazujúcich hodnoty. Resp. vývoj histórie priemernej spotreby prostredníctvom čiarového grafu, kde sú farebne odlíšené krivky pre každý rok zvlášť.

 

wame logo

Tvoríme e-shopy, aplikácie a informačné systémy

Ďalšie referencie a prípadové štúdie

Čo o nás hovoria partneri

Máte záujem o spoluprácu?

Už s nami spolupracujete?

Office, Weby

Dominik Jusko

Aplikácie

Ivan Kseňák

E-shopy

Šimon Hudák