Mobilné a webové aplikácie

TiToRi – Carsharing mobilná aplikácia pre zdieľanie jazdy

Vyvinuli sme carsharing mobilnú aplikáciu, ktorá prispieva k udržateľnosti a umožňuje efektívnejšie využívanie vozidiel.

TiToRi – šetrí peniaze aj životné prostredie

Problematika zdieľanej ekonomiky sa stáva aktuálne neprehliadnuteľnou témou v mnohých odvetviach a je súčasťou každodenného života. Práve na túto tému prihliadal aj náš klient, ktorý prišiel za nami do WAME a na základe jeho predstáv a dôkladnej analýzy sme vyvinuli carsharing mobilnú aplikáciu TiToRi. Jej hlavným benefitom je, že prispieva k udržateľnosti životného prostredia, umožňuje efektívnejšie využívanie vozidiel a zníženie počtu áut na cestách. Stáva sa, preto významným hráčom v posune k udržateľnejšiemu a optimalizovanejšiemu využívaniu dopravy a následne zlepšeniu životného prostredia. Aplikácia TiToRi má potenciál priniesť benefity pre ľudí, ktorí ponúkajú jazdu alebo ľudí, ktorí odvoz hľadajú.

Algoritmus na vyhľadávanie zhôd celých alebo časti trás

Základ systému TiToRi, ktorý sme vytvorili spočíva v efektívnom algoritme pre vyhľadávanie zhôd medzi jazdami, čo umožňuje spájanie dvoch typov jázd, a to ponúk a dopytov. V okamihu, kedy zákazník vytvorí novú jazdu alebo dopyt, dochádza ku kontrole a porovnávaniu celej databázy na základe mnohých atribútov. Samozrejmosť je, že dve jazdy nemusia byť spojené, len ak je rovnaká celá trasa, ale ak je rovnaká aj jej časť. Systém tiež dokáže v reálnom čase uvažovať nad možnými zhodami, teda vzhľadom na dĺžku jazdy vodiča, vie navrhnúť vhodného cestujúceho, ktorého cieľová destinácia sa nachádza v rádiuse istých km od hlavnej trasy vodiča. Databáza je navyše neustále analyzovaná a porovnávaná s novými dopytmi, čo umožňuje rýchle a spoľahlivé spájanie ciest. Toto všetko zabezpečuje spoľahlivá technológia ElasticSearch.

titori inovatívna mobilná aplikácia

Algoritmus na výpočet ideálnej odmeny za jazdu

aplikácii sme tiež vytvorili algoritmus na výpočet ideálnej odmeny za jazdu, ktorý sa odvíja od viacerých faktorov a odporúča pre vodičov spravodlivú odmenu od cestujúcich. Taktiež umožňuje dynamicky vypočítať odmenu len pre určitý úsek.

vypocet idelanej odmeny v carshering aplikacii

Príjemná mobilná aplikácia TiTori s prvkami hry, kde užívatelia získavajú kredity

Gamification a motivácia

Aplikácia má pôsobiť príjemne a dá sa povedať, že je určená predovšetkým pre mladých ľudí a práve, preto obsahuje aj prvky gamifikácie, kde aktívni používatelia môžu získavať herné kredity a odmeny za každú jazdu. Používateľ môže zvyšovať svoju úroveň aj na základe každodennej aktivity v aplikácii a zároveň vďaka jazdám. Rovnako tak sme ju integrovali aj na Google AdMob, kde môžu používatelia získavať herné kredity využiteľné na vytváranie jázd.

Rôznorodosť jázd

Okrem klasickej jazdy, z bodu A do bodu B, je možné, z pozície vodiča ponúknuť aj špecifické typy jázd, ako sú okamžité jazdy, jazdy v okolí a preprava balíkov. Okamžitá jazda: jedná sa o jazdu, ktorá prakticky nemá čas začiatku, umožňuje jej odštartovanie hneď a zároveň vodič môže štart niekoľkokrát oddialiť. Jazda v okolí: vodič definuje rádius od svojej polohy v rámci, ktorého je ochotný vyzdvihnúť cestujúceho a tiež rádius, v ktorom vie jazdu ukončiť. Preprava balíka: vodič vie ponúkať prepravu balíka, respektíve tovaru, na ktorý je požiadavka vytvorená.

Týmto sa aplikácia na zdieľanú dopravu stáva flexibilnou voľbou pre rôzne potreby cestujúcich aj vodičov.

Sledovanie polohy vodičov aj cestujúcich na mape, označené nástupy a výstupy

V mobilnej aplikácii TiToRi neustále zdokonaľujeme služby a pridávame inovatívne funkcie, čím prinášame pridanú hodnotu užívateľom. Je to napríklad sledovanie polohy cestujúcich a vodičov na mape v rámci potvrdenej jazdy. Naviac z pohľadu UX zážitku, poskytuje vodičovi mapové navigácie na konkrétne body celej jazdy, nástupy a výstupy cestujúcich a začiatočný a koncový bod. Jedno z posledných vylepšení TiToRi je zjednodušenie odovzdávania odmeny za jazdu, kedy v minulosti mal cestujúci aj vodič len informáciu o odmene na ktorej sa dohodli, teraz má možnosť vodič pre každého cestujúceho v potvrdenej jazde vygenerovať QR kód pre odovzdanie odmeny. TiToRi je dostupná na stiahnutie v obchodoch Google Play a App Store a je plne integrovaná na Google Pay a Apple Pay. Otvára tak nové možnosti pre efektívnu a udržateľnú prepravu v dnešnom svete.

sledovanie polohy vodiča a cestujuceho
produktová webstránka pre aplikáciu titori

Čo ešte k systému a appkám? Produktová webstránka

Posledným krokom pre kompletizáciu projektu a spustenie aplikácie TiToRi bolo vytvorenie webovej stránky. Po spoločnej konzultácii s klientom a zváženi možností, sme ako vhodnú platformu vybrali WordPress. Tento systém vďaka elementoru umožňuje jednoduchú správu vo vlastnej réžii. Pri vytváraní webu sme sa samozrejme riadili dizajn manuálom mobilnej aplikácie, aby mal projekt zachovanú celkovú identitu. Grafika pre aplikáciu aj web bola pripravovaná na mieru s ohľadom na UX a UI analýzu, a celkovú používateľskú spokojnosť. Predchádzala tomu príprava wireframu, ktorý definuje textový aj grafický obsah projektu, jednotlivé rozloženie prvkov, navigáciu menu, nadpisy, kľúčové texty a CTA. Nejedná sa o grafický návrh, ale len nákres pomocou čiar a textu. Tvorba wireframu prichádza na rad po definovaní cieľov a predstáv klienta, avšak ešte pred vytvorením kompletného dizajn manuálu.

Zaujímavým prvkom stránky TiToRi, ktorý sme aplikovali je webová kalkulačka CO2, ktorá umožňuje používateľom vypočítať, ako svojím dielom vedia prispieť k ochrane životného prostredia.

wame logo

Tvoríme e-shopy, aplikácie a informačné systémy

Ďalšie referencie a prípadové štúdie

Čo o nás hovoria partneri

Máte záujem o spoluprácu?

Už s nami spolupracujete?

Office, Weby

Dominik Jusko

Aplikácie

Ivan Kseňák

E-shopy

Šimon Hudák