Softwarové riešenia

Interný tím programátorov, údržba a servis (SLA)

Vo WAME máme interný tím programátorov, údržby a servisu (SLA), ktorí sú zodpovední za vývoj softvéru, jeho údržbu a poskytovanie služieb podľa dohodnutých úrovní služieb, čím vieme flexibilne a rýchlo reagovať na požiadavky klientov. Naši backend vývojári pracujú na svetových platformách Laravel, Magento 2 a Prestashop, frontendový vývojári s Vue.js, Javascript. Ich práca je kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivosti a efektivity softvérových riešení a na ich prácu pri každom projekte dohliada skúsený projektový manažér.

Podrobný popis riešenia

Náš tím tvoria zväčša interní programátori, vďaka čomu sme flexibilní a vieme reagovať na vaše nové požiadavky, naplánovať si dlhodobé práce, ale aj supportovať v prípade incidentov ktoré môžu v systémoch a aplikáciách vznikať. Vo WAME poskytujeme služby backend vývojárov na platforme PHP Laravel frameworku, Magento 2 a Prestashop, ďalej frontendových vývojárov so skúsenosťami vo Vue.js, javascript a všetky s tým spojené technológie, ďalej grafických dizajnérov pre UX a UI, alebo softwérového architekta a testerov. Súčasťou komunikácie je vždy projektový manažér s niekoľko ročnými skúsenosťami. Pre dôležité projekty s vysokým zaťažením poskytujeme SLA zmluvy až do úrovne garancie zásahu do 3 hodín.

Aplikovali sme to na tomto projekte

Čo o nás hovoria klienti

Máte záujem o spoluprácu?

Už s nami spolupracujete?

Office, Weby

Dominik Jusko

Aplikácie

Ivan Kseňák

E-shopy

Šimon Hudák