Softwarové riešenia

Meranie a monitoring dát z výroby alebo služieb

Do vašej výroby vieme priniesť efektívne riešenie prepojenia služieb z iných odvetví, ktoré sa osvedčili vo svojom segmente, ako napr. integrované ERP systémy, analytics a Business Intelligence monitoring platformy na interpretáciu a vyhodnocovanie zozbieraných dát, či napojenie na rôzne IoT zariadenia. K týmto riešeniam pristupujeme veľmi individuálnou analýzou a spojením vhodných platforiem, vďaka dátovým prepojeniam na princípe API. Riešením je väčšinou namiesto programovania nového robustného softvéru, práve naopak, prepojenie a zautomatizovaniu prietoku dát z existujúcich softvérov vo vašej spoločnosti na jedno centrálne miesto, odkiaľ s nimi môžeme ďalej pracovať. Riešite meranie úzkeho miesta (tzv. teória TOC) alebo plošný monitoring výkonu strojov a efektivity zamestnancov? To všetko následne s prepojením na mzdový či ERP a CRM systém? V tomto vám pomôžeme, možno aj bez potreby vyvíjať nový software.

Podrobný popis riešenia

Sledovanie výkonnosti, identifikácia problémov a zlepšenie procesov vo výrobe? Meranie a monitorovanie dát z výroby alebo služieb sú kľúčové ukazovatele pre dosiahnutie efektívneho riadenia a zlepšovania výkonnosti v rámci spoločnosti. Pomáhajú identifikovať oblasti na zlepšenie, merať úzke miesta (tzv. teória TOC),  minimalizovať riziká a zabezpečiť optimálny výkon a kvalitu ponúkaných výrobkov alebo služieb. Pomôžeme vám priniesť efektívne riešenia a tým napredovať vo vašom biznis pláne.

Aplikovali sme to na tomto projekte

Čo o nás hovoria klienti

Máte záujem o spoluprácu?

Už s nami spolupracujete?

Office, Weby

Dominik Jusko

Aplikácie

Ivan Kseňák

E-shopy

Šimon Hudák