Softwarové riešenia

Frontend development

Stále väčším trendom je vývoj mobilných aplikácií. No netreba zabúdať, že najčastejší spôsob získavania zákazníkov je Google Search a teda ponúkať zákazníkom k mobilnej aplikácii aj webovú verziu je viac ako odporúčané. Vďaka mobilnej verzii svojej appky môžete istú časť obsahu zverejňovať pre Google indexáciu a organické vyhľadávanie, podobne ako je to napr. V prípade Eventov cez Facebook, či stránok firiem na Facebooku. Zároveň niektoré prípady si práve naopak môžu pre svoju cieľovú skupinu vyžadovať práve hlavne webový portál v responzívnom dizajne. Vo WAME sa špecializujeme na vývoj hybridných webových a mobilných aplikácií, kde v istých prípadoch vieme docieliť až takej kompatibility, že jedným vývojom zdrojového kódu, získame webové riešenie v responzívnom prevedení a aj mobilné appky pre iOS a Android. Jedným z našich riešení je aj zákaznícka aplikácia SPP Distribúcia ktorá je tvorená touto technológiou, čo značne šetrí náklady na vývoj ale aj ďalší servis a údržbu.

Podrobný popis riešenia

Dôležitým prvkom moderného webu a mobilných aplikácií je Frontend development, pretože poskytuje užívateľsky prívetivé a atraktívne rozhranie, ktoré zlepšuje celkovú užívateľskú skúsenosť (UX). Tento typ vývoja sa zaoberá implementáciou dizajnu a funkcionalít na strane klienta. Zahŕňa kľúčové aspekty ako: HTML – definuje štruktúru a obsah stránky, CSS – formátovanie a štylizácia obsahu (farby, fonty), JavaScript – implementácia interaktívnych funkcií, Frameworky a knižnice – preddefinované komponenty a funkcionality, Responzívny dizajn – umožňuje optimalizovať zobrazenie webových stránok na rôznych zariadeniach.

Aplikovali sme to na tomto projekte

Čo o nás hovoria klienti

Máte záujem o spoluprácu?

Už s nami spolupracujete?

Office, Weby

Dominik Jusko

Aplikácie

Ivan Kseňák

E-shopy

Šimon Hudák