senset logo

SENSET - história vzniku, problém a riešenie

Keď nás navštívil klient s prvou myšlienkou, jednalo sa o jednoduchú internú taxi aplikáciu pre jeho firmu. Začal kolobeh viacerých stretnutí a výmeny myšlienok, ako by mohol fungovať telefonický Taxi dispečing bez dispečérok, len cez aplikáciu.

Problém taxi firiem v menších mestách je, že chcú mať jedno telefónne číslo (ktoré kvalitne promujú), no na tom čísle musí niekto prijímať a vybavovať hovory.

Do dnes mali taxi firmy 2 možnosti

Centrálny telefón dvíha priamo jeden “hlavný vodič” ktorý ďalej po vysielačke nejakou osobnou logikou rozdeľuje zákazky. Má to viacero rizík: personálnych, organizačných aj bezpečnostných (áno, robí to neustále za jazdy so zákazníkmi)

Alebo ak je firma väčšia, tak už zamestnáva za nemalé mesačné náklady 3 a viac dispečérok. Znova personálne, osobné a v tomto prípade aj finančné záťaže.

Taxi dispečér

Nápad sa teda vyprofiloval do reálneho zadania.

Chceme aby zákazníci volali na jedno centrálne tel. číslo, keďže to v menších mestách stále takto chodí. Vodičom dajme jednoduchú aplikáciu do mobilov/tabletov, kde budú vedieť prijať zákazky a presúvať si ich medzi sebou. Musia sa vidieť na mape a systém za nich musí férovo rozdeľovať zákazky medzi sebou.

Navrhli sme funkčnú špecifikáciu

Keďže klient nemal technické zázemie, zapojili sme sa priamo do napísania funkčnej špecifikácie do všetkých detailov. Do technickej analýzy a researchu trhu od A-Z. Snažili sme sa zistiť a nájsť podobné riešenia, ich výhody a nevýhody.

Tieto materiály sa ďalej používali aj pre zadanie verejného obstarávania na získanie finančných prostriedkov z eurofondov.

Hybridná mobilná aplikácia vo Vue.js cez Phonegap

Aplikácia si prešla najviac zmenami, rôznymi rozhodnutiami zo strany programovania aj biznis logiky. Nakoľko sa jedná o celkom unikátny systém a kombináciu technológii, nebolo vždy jednoduché rozhodnúť ako aplikáciu postaviť.

Vodiči šoférujú počas používania, sú vo veku 22-65 rokov, niektorí ani nedržali dotykový telefón v rukách. Nakoľko sú autá v pohybe a zameriavame sa na menšie mestá, autá často zachádzajú aj do dedín kde nie je žiadny signál.

Použité sú svetové technológie

Komunikačným prostriedkom backendu a aplikácie sú REST API, push eventy a websockety. Po reálnom otestovaní a spustení BETA verzie sme agilným prístupom refaktorovali jadro systému kým ešte nebolo veľmi rozsiahle, doplnili sme nadstavbu pre administračné rozhrania Laravel Nova a pripravovali nové API služby ktoré sú dokumentované automaticky nástrojom Swagger. Hlavné systémové funkcie sú pokryté Unit testami, ktoré spúšťame automatizovane pred každým deploy (nahrávaním) na testovací a produkčný server.

 Zákaznícka aplikácia senset
Dispečingový systém SENSET

Centrálny systém prepojený s telefonickou ústredňou

Naprogramovali sme najskôr backend systém s pomocou PHP frameworku Laravel a jeho ďalších rozšírení.

Celý systém sa skladá zo šietich hlavných súčastí:

  • riadiaci backend systém pre majiteľa
  • mobilná aplikácia vodičov (iOS aj Android)
  • zákaznícka mobilná aplikácia (iOS aj Android)
  • dispečérsky modul pre manuálne riadenie na veľkom monitore
  • externý objednávkový formulár umiestniteľný na web klienta
  • telefonická ústredňa ktorá zabezpečuje prijímanie a prepájanie hovorov.

Riadiaca aplikácia pre vodičov taxi

Aplikácia vodičom slúži na jednoduchú obsluhu prijatých zákaziek. 

Presúvanie zákaziek medzi vodičmi, zachytávanie nevybavených zákaziek a systém sme napodmienkovali na desiatky nových situácii ktoré začali vznikať (neprijaté hovory, súčasné hovory na jedno číslo, hovory na obsadené linky, čo ak sú všetci vodiči obsadení, zrušenie zákaziek, atď. atď.)

Systém ponúka aj plánované objednávanie, kde pomocou jednoduchého formulára môže vodič alebo majiteľ zadať plánovanú zákazku na iný dátum a čas, miesto a počet osôb. Takéto zákazky sa automaticky v správnu chvíľu pridelia voľnému vodičovi. Na základe GPS vypočítame dostatočný čas upozornenia vodiča, podľa vzdialenosti k zákazníkovi. Následne X minút pred zákazkou systém vyberie voľného vodiča a zavolá mu na mobil s nahratým hlasom, kde si vypočuje že dostal plánovanú objednávku a má ju ísť vybaviť.

Nová zákazka Viac zákazok jeden vodič
Online objednávanie taxi senset

Zákazníci si môžu taxi objednať online cez web

Objednávkový formulár sme zovšeobecnili na univerzálnu Vue.js aplikáciu, ktorú je možné integrovať taxi firme na vlastný web jednoduchým skopírovaním kúska kódu, podobne ako je to pri integrácii Google analytics.

Snippet kódu vloženia formulára na web taxi firmy