História vzniku, problém a riešenie

Keď nás navštívil klient s prvou myšlienkou, jednalo sa o jednoduchú internú taxi aplikáciu pre jeho firmu. Začal kolobeh viacerých stretnutí a výmeny myšlienok, ako by mohol fungovať telefonický Taxi dispečing bez dispečérok, len cez aplikáciu.

Problém taxi firiem v menších mestách je, že chcú mať jedno telefónne číslo (ktoré kvalitne promujú), no na tom čísle musí niekto prijímať a vybavovať hovory.

Volať na telefón

Do dnes mali taxi firmy 2 možnosti:

Centrálny telefón dvíha priamo jeden “hlavný vodič” ktorý ďalej po vysielačke nejakou osobnou logikou rozdeľuje zákazky. Má to viacero rizík: personálnych, organizačných aj bezpečnostných (áno, robí to neustále za jazdy so zákazníkmi)

Alebo ak je firma väčšia, tak už zamestnáva za nemalé mesačné náklady 3 a viac dispečérok. Znova personálne, osobné a v tomto prípade aj finančné záťaže.

Taxi dispečér

Nápad sa teda vyprofiloval do reálneho zadania.

Chceme aby zákazníci volali na jedno centrálne tel. číslo, keďže to v menších mestách stále takto chodí. Vodičom dajme jednoduchú aplikáciu do mobilov/tabletov, kde budú vedieť prijať zákazky a presúvať si ich medzi sebou. Musia sa vidieť na mape a systém za nich musí férovo rozdeľovať zákazky medzi sebou.

Navrhli sme funkčnú špecifikáciu

Financovanie software cez eurofondy

Keďže klient nemal technické zázemie, zapojili sme sa priamo do napísania funkčnej špecifikácie do všetkých detailov. Do technickej analýzy a researchu trhu od A-Z. Snažili sme sa zistiť a nájsť podobné riešenia, ich výhody a nevýhody.

Tieto materiály sa ďalej používali aj pre zadanie verejného obstarávania na získanie finančných prostriedkov z eurofondov.

 

Začiatok projektu a prototyp aplikácie

Po schválení financovania a všetkých špecifikácii sme nabehli na agilný vývoj a SCRUM metodiku. Ako prvým cieľom bolo vyvinúť funkčný prototyp a ten vyskúšať v praxi nasadený v reálnej Taxi firme u klienta.

V prvom kroku vznikali grafické prototypy aplikácie a jej funkcií, ktoré sme konzultovali v niekoľkých kolách priamo s vodičmi, teda koncovými užívateľmi.

Prototyp mobilnej taxi aplikácie a systému SENSET

Centrálny systém prepojený s telefonickou ústredňou

Naprogramovali sme najskôr jednoduchý backend systém s pomocou PHP frameworku Laravel a jeho ďalších rozšírení.

Celý systém sa skladá z troch hlavných súčastí:

  • riadiaci backend systém
  • mobilná aplikácia vodičov
  • telefonická ústredňa ktorá zabezpečuje prijimanie a presmerovanie hovorov.

Administračný systém SENSET

Komunikačným prostriedkom backendu a aplikácie sú REST API, push eventy a websockety. Po reálnom otestovaní a spustení BETA verzie sme agilným prístupom refaktorovali jadro systému kým ešte nebolo veľmi rozsiahle, doplnili sme nadstavbu pre administračné rozhrania Laravel Nova a pripravovali nové API služby ktoré sú dokumentované automaticky nástrojom Swagger. Hlavné systémové funkcie sú pokryté Unit testami, ktoré spúšťame automatizovane pred každým deploy (nahrávaním) na testovací a produkčný server.

Hybridná mobilná aplikácia vo Vue.js cez Phonegap

Aplikácia si prešla najviac zmenami, rôznymi rozhodnutiami zo strany programovania aj biznis logiky. Nakoľko sa jedná o celkom unikátny systém a kombináciu technológii, nebolo vždy jednoduché rozhodnúť ako aplikáciu postaviť.

Senset dashboard Nočný režim 

Nová zákazka Viac zákazok jeden vodič

Vodiči šoférujú počas používania, sú vo veku 22-65 rokov, niektorí ani nedržali dotykový telefón v rukách. Nakoľko sú autá v pohybe a zameriavame sa na menšie mestá, autá často zachádzajú aj do dedín kde nie je žiadny signál.

Prvá verzia aplikácie len prijímala zákazky, nastavovala vodiča či je obsadený alebo má pauzu. Iintegrovali sme GPS a zobrazovali vodičom polohu ostatných kolegov.

V nasledujúcej verzii sme doplnili presúvanie zákaziek medzi vodičmi, zachytávanie nevybavených zákaziek a systém sme napodmienkovali na desiatky nových situácii ktoré začali vznikať (neprijaté hovory, súčasné hovory na jedno číslo, hovory na obsadené linky, čo ak sú všetci vodiči obsadení, zrušenie zákaziek, atď. atď.)

Plánovanie jazdy taxi cez app Zmena šoféra

Vytvorili sme plánované objednávanie, kde pomocou jednoduchého formulára môže vodič alebo majiteľ zadať plánovanú zákazku na iný dátum a čas, miesto a počet osôb. Takéto zákazky sa automaticky v správnu chvíľu pridelia voľnému vodičovi. Na základe GPS vypočítame dostatočný čas upozornenia vodiča, podľa vzdialenosti k zákazníkovi. Následne X minút pred zákazkou systém vyberie voľného vodiča a zavolá mu na mobil s nahratým hlasom, kde si vypočuje že dostal plánovanú objednávku a má ju ísť vybaviť.

Po 3 mesiacoch ostrej prevádzky sme zozbierali feedback a na základe neho vypracovali úplne nový dizajn aplikácie, nové alebo zjednodušené funkcie. Napr. teraz je možné prijať X zákaziek za sebou, tie sa číslujú a vodič môže kedykoľvek obslúžiť tú ktorú potrebuje.

Zákazníci si môžu taxi objednať online cez web

Objednávkový formulár sme zovšeobecnili na univerzálnu Vue.js aplikáciu, ktorú je možné integrovať taxi firme na vlastný web jednoduchým skopírovaním kúska kódu, podobne ako je to pri integrácii Google analytics.

Snippet kódu vloženia formulára na web taxi firmy

Online objednávanie taxi senset

Dokumentácie, manuály, školiace materiály

Pre úplnosť projektu a nazbieraného know-how sme pre klienta vypracovali aj kompletnú dokumentáciu systému, manuály na používanie aplikácie aj systému pre zákazníkov, rôzne graficky spracované materiály a tiež sme v praxi zavádzali aplikáciu s vodičmi, vďaka čomu sme pre klienta vypracovali aj integračný proces pre spustenie novej taxi firmy a nových vodičov.

Prevádzka a ďalšie plány

Prevádzka aplikácie je závislá na viacerých technickým riešeniach, aj na lokálnych telefonických operátoroch. Preto už dnes pripravujeme research okolitých krajín a možností ako môžeme za výhodných finančných podmienok integrovať lokálne ústredne a operátorov

Vo väčších mestách je doba Uberu, Boltu a iných, preto si aj náš klient vyžaduje časom jednoduchú taxi aplikáciu zákazníkom, v ktorej si jedným klikom privolá taxík, vidí ho na mape a nastúpi. Nechceme ale určovať cenu jazdy, ani priamo tlačiť na platbu v appke.

Chatbot pre objednávanie taxi

Jedným malým problémom pre taxislužby ktoré majú vlastné dispečérky je fakt, že vybavujú zákazky aj písaním si cez FB Messenger. Tento zdroj nahradíme milým, efektívnym a rýchlym chatbotom, ktorý si k veci popíše so zákazníkom, dohodne miesto a čas vyzdvihnutia a zákazka sa pridelí vodičovi v pravý moment.

SENSET - automatický taxi dispečing

Máte aj vy podobný nápad ktorý potrebujete zrealizovať, no možno stojíte na špecifikácii, doladení detailov, financovaní, alebo už na realizácii? Neváhajte nás osloviť a náš profesionálny tím vývojárov vám splní všetky požiadavky