O aplikácii DVAJA TRAJA

Cieľom tejto aplikácie bolo vytvoriť platformu pre členov kresťanskej neziskovej organizácie, v ktorej si budú môcť zdieľať informácie o dianí v spoločenstve, novinkách a rôznych udalostiach, a okrem iného aj ako súkromný (neverejný) nástroj pre osobnostný rast s možnosťou nastavenia notifikácií informujúcich o úlohách, ktoré si člen na svojej ceste k lepšiemu „ja“ zadal. Túto výzvu sme si vzali ako za vlastný projekt s cieľom podporiť aj iné podobné spoločenstvá, ktorým by sa takáto aplikácia mohla zapáčiť.

Z technického hľadiska je systém aplikácie zložený z riadiaceho systému v cloude a dvoch hybridných mobilných aplikácií pre iOS a Android tvorených vo frameworku Vue.js, čo umožňuje vyššiu efektivitu aktualizácií. Prihlasovanie je možné cez sociálne siete ako sú Google a Facebook.

Hlavné funkcie aplikácie

Prvou základnou funkciou tejto aplikácie bolo poskytnúť členom spoločenstva štandardný prehľad aktualít a článkov formou textu, galérií a videí z youtube.com. Výsledkom je prehľadná forma všetkých informácií pre členov spoločenstva.

Ďalšou nemenej dôležitou funkciou je  „Todo“ list pre zaznamenávanie svojich dobrovoľných úloh, splnených cieľov, ktoré si každý člen môže denne vyklikávať v sekcii „Čo sa ti dnes podarilo“. Aplikácia z týchto denných záznamov aktivít člena dokáže vytvoriť jednoduchý mesačný report o jeho aktivitách, pričom ide o anonymný report, ktorý slúži výhradne len pre člena spoločenstva.

Pri jednotlivých úlohách aplikácia umožňuje vytvárať skupinky ľudí, ktorí sa podieľajú na nejakej spoločnej aktivite či stretnutí a navzájom komunikujú bez účasti ostatných členov spoločenstva – systém komunikácie „vetvičky“ . Tento princíp funguje v spoločenstvách všeobecne, takže aj táto aplikácia združuje a obmedzuje komunikáciu členov s rovnakým cieľom, úlohou, poslaním, ...

Poslednou podstatnou funkciou sú push notifikácie, ktoré sú na systém napojené cez Google FireBase. Notifikácie informujú člena o novom článku, pridanom ozname či aktuality. Zaujímavosťou však je, že aplikácia umožňuje náhodne rozosielať notifikácie s obsahom motivačného alebo vzdelávacieho textu, či malých upozornení, pričom tieto notifikácie dostane vždy jeden člen jednej skupinky a vždy s iným obsahom. Každý deň tak systém náhodne rozpošle notifikáciu s rôznym textom vždy inému členovi skupinky, čím sa aktívne zvyšuje počet používateľov aplikácie a v konečnom dôsledku dochádza k aktivizácii všetkých členov do jeho denného fungovania.

Obsah aplikácie spravujú administrátori z administračného prostredia, vedia publikovať nové články a oznamy, a zároveň zaradiť do jednotlivých kategórií aplikácie.

 

Aplikáciu máme v pláne ďalej vyvíjať a rozšíriť o ďalšie funkcie, ktorými by sa aplikácia stala univerzálnou pre riešenie požiadaviek iných podobných spoločenstiev v rámci Slovenska a Česka. Aplikácia aj system sú programované ako tzv. multicompany SaaS platforma, čiže je možné oddeliť každej inštitúcii vlastnú kópiu aplikácie, pričom technicky budú prevádzkované jedným systémom s aktualizáciami a priebežným vývojom na mieru. 

Webový portál pracovných ponúk pre švajčiarsky trh s automatickým importom dát z partnerských aj nepartnerských webov pomocou online Scrapera. WAME s.r.o. zabezpečuje kompletný vývoj a realizáciu z informačného hľadiska. Táto spoločnosť sa stala cenným partnerom, ktorý mimoriadne plní svoje úlohy, pre každý problém nájde vhodné riešenie a je projektu zaviazaný. Týmto ďakujeme nášmu IT partnerovi za doterajšiu vykonanú prácu a želáme spoločnosti a WAME tímu naďalej mnoho úspechov a veľa nových spokojných zákazníkov.

Marián Billý CEO, Jobtumm


So službami som bol veľmi spokojný. Od začiatku spolupráce bola skvelá komunikácia, rýchlosť dodania, testovanie až po nasadenie. Určite Vás budem odporúčať a tiež sa tešiť na prípadnú ďalšiu spoluprácu.

Martin ValacsaiCEO, Magazines s.r.o.


Na spoločnosť WAME sme sa obrátili s myšlienkou vytvoriť prívetivú mobilnú aplikáciu, ktorá našim zákazníkom zjednoduší objednávanie našich služieb. Naše očakávania boli splnené, aj keď sme spolu zažili aj časovo náročnejšie chvíle. Vnímame to však ako súčasť hektického pracovného prostredia. Je to naša prvá aplikácia, ktorej prínosom pre nás bolo množstvo nových informácií z “vášho” prostredia vývoja aplikácií. Už teraz plánujeme zopakovať spoluprácu a určite Vaše služby odporučíme aj ostatným

Marcel Minarič CEO, SimplyGO


Firma WAME s.r.o. je flexibilná a prístupná k novým projektom a nápadom. Profesionálnym prístupom mi pomohli vytvoriť aplikáciu, ktorá ešte na trhu nebola a snažíme ja ju dotiahnuť do dokonalosti. Oceňujem hlavne komunikáciu, ústretovosť a individuálny prístup k zákazníkovi. Som spokojný zákazník.

Maroš Jurkovič CEO, E-blok


Moje očakávania boli splnené na 100%, z čoho vyplýva, že určite plánujem ďalšiu spoluprácu, a budem Vás odporúčať svojim známym.

Ing. Ondrej Reiter LEAN špecialista


V roku 2020 spoločnost' WAME s.r.o. vytvorila podľa našej objednávky (po vykonaní prieskumu trhu, kde jednoznačne zvíťazila s najlacnejšou cenovou ponukou) informačný portál pre pripravovaný integrovaný dopravný systém Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Na základe niekoľko mesiacov trvajúcej spolupráce môzme túto firmu rozhodne odporučit ako poctivého a kvalitného dodávatela pre oblasť tvorby webových portálov.

Milan Škorupa konateľ, IDS Východ


Ďakujem tímu spoločnosti WAME za profesionálny prístup pri tvorbe web stránky. Predovšetkým oceňujem vašu kreativitu, flexibilitu, pohotovosť a ústretovosť. Bolo mi potešením s vami spolupracovať. Prajem vám veľa úspechov a spokojných klientov.

MUDr. Eva Bednárová lekár, OPTITOM s.r.o.


Objednali sme si Web stránku, hosting a transfer mailových adries do Websupportu. Spolupráca prebiehala bez problémov. Naše požiadavky boli zapracované veľmi rýchlo. Naša stránka www.qel.sk vyzerá veľmi profesionálne na PC aj v mobile. V krátkej dobe plánujeme aj e-shop a určite sa obrátime na WAME

Martin Kušnír CEO, QEL


Firma WAME s.r.o. je z môjho pohľadu firmou s rýchlou dynamikou rozvoja. Pracovný tím je zložený z odborníkov, ktorí skutočne vedia čo robia a robia to dobre. Pracovali sme spolu na jednom menšom projekte a jednom veľkom projekte, ktorý sme za prijateľnú dobu dotiahli do finálneho konca.

Adrián Zuščin CEO, Acreativ


Páči sa Vám naša práca?

Kontaktujte nás

WAME Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek