Jednou z možnosti môže byť prax nadobudnutá popri škole. Vo WAME nejde o to, aby študenti splnili povinnú 2týždennú dochádzku. Prácu budúcich programátorov dokážeme skĺbiť s už nami rozbehnutými projektmi. Nechávame ich pracovať na skutočne realizovaných projektoch a snažíme sa odovzdávať im svoje rady ďalej, aby si odtiaľ odniesli užitočnú skúsenosť. Každoročne sa opakuje situácia, kedy študenti aj po ukončení praxe ostávajú u nás pracovať popri škole.

Odborná prax je tiež dobrým predpokladom pre úspešné ukončenie štúdia, pretože teória nikdy nedá človeku to, čo reálne sedenie za počítačom. Chlapci si tak môžu navyše pri hľadaní práce do životopisu napísať absolvovanie praxe.

Výsledkom celej odbornej praxe by malo byť, aby počas nej nadobudli nejaké praktické skúsenosti, a tak sme sa opýtali Simona a Dávida ako hodnotia tieto dni vo WAME?

SIMON

„Počas 2 týždňov strávených vo WAME som mohol nazrieť do procesu tvorenia webov, a byť aspoň na istý moment súčasťou firmy, v ktorej sme sa mohli bližšie oboznámiť s procesom tvorenia webových aplikácií na mieru. Bolo nám umožnené pracovať s projektmi a sledovať priebeh procesu vytvárania kvalitného e-shopu na mieru. Je tu veľmi milý a mladý kolektív, ktorý je ochotný pomôcť s každým problémom a ihneď ho riešiť bez ohľadu na čas.“

DÁVID

“Počas praxe vo WAME s.r.o. som sa so skvelým teamom (profesionálmi) stretol s problematikami tohto zamerania a následne ich riešeniami. Oboznámil som sa s nástrojmi, ktoré mi uľahčovali prácu na reálnych projektoch, inováciou webových stránok a každým dňom bol skúsenejší v oblasti nielen programovania, ale aj celkového oboru ako takého. Systém vzdelávania sa vo WAME je pre mňa oproti školstvu vesmír.”

Ďakujeme chlapcom za ďalšiu zvládnutú výzvu a novú skúsenosť a vždy radi prijmeme nových študentov, pretože práve oni k nám prídu s nadšením a odhodlaním naučiť sa nové veci.

Pointu celej tejto praxe z pohľadu školy sme dosiahli. A čo z toho máme my?! Ten skvelý pocit, že dvojtýždenná prax síce opäť skončila....., ale Dávid a Simon k nám aj naďalej chodia popri škole pracovať :)