INVENT, s.r.o.

INIVENT, s.r.o. z Trenčína pôsobí vo sfére komisionáleho obchodu s použitými strojmi a zariadeniami z rôznych oblastí hospodárstva. Filozofiou spoločnosti je, že nevyužité veci treba dostať na miesto, kde využité budú.

Programovali sme pre nich web, a - čo je zaujímavejšie - modul na automatický export množstva produktov z jednej databázy do druhej.

Problém

Klient v roku 2014 používal web vytvorený už pred niekoľkými rokmi a dobovo pôsobil zastaralo. Navyše nespĺňal mnohé faktory, ktoré sa vyžadujú, aby bola stránka úspešná. Web nemal správu, prípadne žiadnú štruktúru, žiadnu SEO optimalizáciu, HTML kód neobsahoval žiadne nadpisy.

Web je potrebné na požiadávku klienta rozšíriť o eshop.

Klient má databázu produktov v Microsoft Access, ktorú chce importovať do databázy eshopu. Pôvodnú si tvoril cca 16 rokov a pre množstvo produktov musí byť import automatický.

Cieľ

Našim cieľom bolo zmodernizovať web, navrhnúť jeho štruktúru a obsah.

Nastaviť import lokálnej databázy produktov z Microsoft Office Access do databázy MariaDB.

RIEŠENIE

Udalosti

S klientom bol schválený úplne nový dizajn na mieru podľa jeho predstáv. Musel spĺňať niekoľko kritérií a obsahovať prvky, ktoré požadoval. Jeho schválenie prebehlo hneď po prvej prezentácii dizajnu.

Následne sme vymysleli spôsob, ktorým budeme synchronizovať pravidelným intervalom databázu produktov z MS Access do internetového obchodu stavanom na CMS systéme WAME admin, ktorý pracuje s databázou MariaDB (SQL).

Prvým krokom bolo nastaviť automatické exportovanie údajov do formátu XML. Do tohto XML exportu sme dostali všetky dôležité údaje pre fungovanie internetového obchodu. Zaradenie do kategórii bolo v exporte uvedené výlučne názvami kategórií a názvami podkategórií do ktorých patrí. Naprogramovali sme teda automatický import kategórií z tohto zoznamu a vytvorenie stromu kategórií v novom katalógu.

Následne sa importom automaticky zaradzujú všetky produkty na správne miesta. Automaticky sa taktiež pri opakovaných importoch odpublikujú produkty v katalógu, ktoré sa už nenachádzajú v XML súbore - čiže boli odstránené z databázy klienta.

Import obrázkov produktov prebieha takmer plne automaticky. Klient zhromažďoval vždy všetky obrázky k produktom v presnej adresárovej štruktúre. Takto potriedené obrázky sa nahrávajú na FTP server "ručne", no vždy len k novým produktom, ktoré ešte neboli importované. Systém pri importe vyhľadá k novým produktom tie správne obrázky a prekopíruje si ich do vlastnej štruktúry spolu s automatickým vytvorením, zmenšením a náhľadovými obrázkami. Pre zlepšenie indexácie stránky vyhľadávačmi sme doplnili automatickú sitemapu, ktorá obsahuje zoznam a adresy všetkých produktov v katalógu.