Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača, alebo vášho mobilného zariadenia (tablet, či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.

Požiadavky pre súbory cookie a GDPR od 1.2.2022

Väčšina prevádzkovateľov webových stránok si tak bude musieť zosúladiť svoje nastavenia využitia súborov cookies s novými požiadavkami zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, ako aj s požiadavkami nariadenia GDPR, s účinnosťou od 1. februára 2022.

Podľa tohto zákona je potrebné:

  • Akékoľvek získavanie a ukladanie informácií zo zariadenia koncového užívateľa podlieha súhlasu;
  • Užívateľ musí byť informovaný o účele získavania a ukladania informácií;
  • návštevník musí byť informovaný o využití cookies na webovej stránke, napr. prostredníctvom lišty alebo cookie bannera,
  • z poskytnutých informácií by sa mal dozvedieť o účele použitia jednotlivých cookies, o ich funkčnosti a o tom, či sa údaje poskytujú 3. stranám,
  • takúto informovanosť by mala zabezpečiť komplexná informačná povinnosť, ktorá by mala byť súčasťou cookie bannera/lišty – informačná povinnosť by mala špecifikovať súbory cookies, ich funkciu, prevádzkovateľa, lehotu uloženia a tretie strany;
  • Poskytnutie dostatočných informácií o cookies by malo docieliť získanie jasného a jednoznačného súhlasu od užívateľa webovej stránky – tento súhlas musí byť získaný pred akýmkoľvek spracovaním údajov;
  • Súhlas, ktorý sa od užívateľa vyžaduje sa posudzuje s ohľadom na náležitosti nariadenia GDPR;
  • Užívateľ by mal byť informovaný aj o možnosti odvolania súhlasu, resp. o možnej modifikácii
  • odvolanie súhlasu by malo byť také jednoduché ako jeho udelenie,
  • prevádzkovateľ môže užívateľa informovať aj o dopadoch/dôsledkoch odvolania súhlasu (napr. vplyv na niektoré funkcie stránky).

zdroj: topprivacy.sk

Ako má vyzerať cookies lišta v praxi?

Naším klientom sme integrovali cookies lištu, pri ktorej je po novom potrebné získať súhlas so spracovaním cookies. Cookies rozdelená na súhlasy jednotlivými typmi zbieraných informácií, vo forme samostatnej položky na „odkliknutie“. Tieto oblasti sú rozdelené na: nevyhnutné, analytické, martketingové. Cookies lišta, či banner obsahujú aj tlačidlá, ktorými je možné nielen vybrať si medzi jednotlivými typmi cookies, ale je možné všetky cookies prijať, či odmietnuť. Súčasťou lišty je tiež odkaz na komplexnú informáciu o spracúvaní osobných údajov. Pozrite si niekoľko príkladov, ako cookies lišta vyzerá u našich klientov vzhľadom na platformu systému.

WAME CMS Admin

kubicasport cookies

WordPress/Wocommerce

gdpr banner

Magento2

magento cookies lista

Pozor na sankcie za nesprávne cookies

Ak prevádzkovateľ webu, či e-shopu nebude mať spracúvanie cookies nastavené správne, hrozí podľa zákona o elektronických komunikáciách sankcia do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie a tiež pokuta do 20 miliónov eur podľa GDPR.