Dopravná (FMS) či carsharing aplikácia

Vytvorili sme niekoľko aplikácií a systémov pre riadenie vozidiel, plánovanie trás, či spájanie jázd medzi vodičmi, či už ako carsharing alebo pre taxislužby. Pre dopravné spoločnosti, akú je komiónová preprava, máme skúsenosti s vývojom FMS (fleet management systému), alebo v prípade osobnej dopravy ako systém pre plánovanie vozidiel a vodičov na transferovú dopravu.


WAME Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek