Kde môžeme A/B testy využiť?

Kdekoľvek v eshope môžeme zvýšiť konverzný pomer, na blogovej stránke ktorá nič nepredáva môžeme zvýšiť čitateľnosť, v mailingu zvýšenie miery preklikov prípadne otvorenosť emailov ak testujeme predmet mailu.

Ako to funguje?

Priebeh A/B testov spočíva vo vytvorení niekoľkých variant, z ktorých vždy pôvodná varianta A je zobrazená jednej polovici užívateľov a nová varianta B je zobrazená druhej polovici. Pre vyhodnotenie štatistiky je nutné aby testovacia vzorka užívateľov bola dostatočne veľká a zároveň rozmanitá (pohlavie, vek prípadne počítačová gramotnosť).

Dôležitým aspektom je ak už raz ukážeme užívateľovi jednu variantu tak počas celého priebehu A/B testu by sme mu mali vždy zobraziť rovnakú variantu. Potom dostáva celý A/B test význam a vďaka štatistikám môžeme určiť víťaza ktorý sa začne zobrazovať všetkým.

Čo testovať?

 • Testovať môžeme dve rôzne rozloženia prvkov (blokový alebo riadkový zoznam, produktová podstránka, článok...)
 • Nadpisy, podnadpisy a texty (znenie, dĺžka, veľkosť, zarovnanie, odrážky alebo číslovanie…)
 • Call to action (CTA) tlačidlá (text, farba, veľkosť, tvar, efekty...)
 • Obrázky a videá (umiestnenie, veľkosť, farba…)
 • Navigačné prvky, menu, breadcrumb (štruktúra, poradie, umiestnenie, počet položiek...)
 • a mnoho iných…

Ako začať?

 1. Najprv si musíme určiť čo chceme testovať. Napr. vloženie do košíka, dokončenie objednávky, otvorenie článku, zaradenie do newslettra, stiahnutie e-booku.
 2. Analyzujeme súčasný stav - k zisteniu problémovej časti stránky nám môžu pomôcť nástroje na sledovanie správania zákazníka napr. Hotjar alebo SmartLook
 3. Zamyslieť sa a určiť akú zmenu chceme vykonať. Zväčšiť písmo, zmeniť farbu, zmeniť text?
 4. Vyberte správny nástroj Google Optimize, Visual website optimizer, Optimizely, Omiconvert Explore, Adobe Target, AB tasty
 5. Zvoľte si testovaciu vzorku užívateľov
 6. Spustiť A/B test
 7. Analyzovať výsledky keď dosiahnete dostatočné štatistiky na vyhodnotenie
 8. Zapracovať výstup z výsledkov

Ako dlho by mal A/B test prebiehať?

Je to ťažké určiť, no závisí to od veľkosti vzorky alebo dôležitosti kampane. Ak vás tlačí čas a máte dobrú návštevnosť postačí pár hodín. Napríklad pri odosielaní newslettra môžete vzorke 20% kontaktov rozoslať verziu A, a ďalším 20% poslať verziu B, vyhodnotiť ktorá verzia mala viac otvorení alebo kliknutí na odkazy a zvyšným 60% sa pošle úspešnejšia verzia.

Ak vás však čas netlačí tak môžete test skontrolovať až po týždni alebo mesiaci.

 

Výhodou A/B testov sú minimálne náklady na priebeh a vyhodnotenie testov kde nepotrebujete na vytvorenie testu programátora ale môžu ich vytvárať vaší marketéri. Po vyhodnotení už dáte programátorovi definitívne rozhodnutie ako to má vyzerať.