Rezervačný a plánovací systém

Webový systém pre správu rezervácií a plánovania termínov v službách predstavuje nástroj, ktorý obchodným zástupcom umožňuje dôkladne monitorovať a vyhodnocovať zákazky s ohľadom na ich dôležitosť a hodnotu pre firmu. Tento systém zhromažďuje a analyzuje dáta o rezerváciách a zákazkách, poskytuje prehľad o finančných príjmoch, prioritizuje klientov na základe histórie a zvyšuje schopnosť plánovať a optimalizovať vyťaženosť zamestnancov. Výsledkom je zlepšené rozhodovanie o investovaní zdrojov do jednotlivých zákaziek, zvýšenie efektivity obchodných operácií a dosiahnutie optimálneho pomera medzi dôležitosťou zákaziek a výkonnosťou firmy.


WAME Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek