Meranie a monitoring dát z výroby alebo služieb

Do Vašej výroby vieme priniesť efektívne riešenie prepojenia služieb z iných odvetví, ktoré sa osvedčili vo svojom segmente, ako napr. Integrované ERP systémy, analytics a Business Intelligence monitoring platformy na interpretáciu a vyhodnocovanie zozbieraných dát, či napojenie na rôzne IoT zariadenia. K týmto riešeniam pristupujeme veľmi individuálnou analýzou a spojením vhodných platforiem, vďaka dátovým prepojeniam na princípe API. Riešením je väčšinou namiesto programovania nového robustného softvéru, práve naopak, prepojenie a zautomatizovaniu prietoku dát z existujúcich softvérov vo Vašej spoločnosti na jedno centrálne miesto odkiaľ s nimi môžeme ďalej pracovať. Riešite meranie úzkeho miesta (tzv. teória TOC) alebo plošný monitoring výkonu strojov a efektivity zamestnancov? To všetko následne s prepojením na mzdový či ERP a CRM systém? V tomto Vám pomôžeme, možno aj bez potreby vyvíjať nový software.


WAME Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek