Konzultácia, analýza a návrh vývoja systému

Máte zaujímavý nápad na vývoj aplikácie či systému? Alebo máte zabehnuté procesy vo firme, ktoré potrebujete inovovať a digitalizovať? Na to aby sme celú problematiku pochopili a vedeli tak navrhnúť správne riešenie, potrebujeme s Vami tieto myšlienky prekonzultovať a rozdeliť na menšie celky - moduly. Naše skúsenosti vo vývoji mobilných aplikácií sú široké, od e-shopov až po robusné ERP či FMS systémy a preto máme vzácne know-how, vďaka ktorému Vám vieme klásť mnoho otázok a nasmerovať tak k riešeniu ktoré Vám bude pomáhať a bude plniť svoj cieľ. Či už ako efektívny riadiaci systém vo firme, alebo ako zárobková aplikácia či SaaS služba pre svetový trh. Výstupom našej analýzy je textový popis diela, spravidla na niekoľko desiatok strán, na základe ktorého je možné od programátorov získať relevantné odhady náročnosti vývoja a tým aj odhadnúť výšku investície pre vývoj celého projektu.


WAME Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek