UI Dizajn

Konštrukcia používateľského rozhrania (dizajn používateľského rozhrania) je typ rozhrania, v ktorom je jedna strana reprezentovaná osobou (používateľom) a druhou stranou je stroj/zariadenie.

Existuje mnoho typov používateľských rozhraní, ale uvádzame iba tie, ktoré sú spojené s webovými aplikáciami:

Webové rozhranie (UI).

Ide o súbor nástrojov, s ktorými používatelia komunikujú s webovou stránkou alebo inou aplikáciou prostredníctvom prehliadača. Nové implementácie využívajú JavaScript, Ruby, Ruby-on-Rails a podobné technológie. Pomocou nich je možné vykonať on-line ovládanie a vylučuje potrebu inovácie, na ktorej sú založené prehliadače HTML.

Ukážky dizajnov webových rozhraní

Ukážky webových dizajnov publikovaných v nástroji Invision:
Multieshop VK - https://invis.io/KMOFS383U6V
E-shop doplnkydo.sk - https://invis.io/XHNSVXLC4DG
E-shop lugerex.sk - https://invis.io/28NSVZRMST5
Fotoprodukty online syyyr.eu - https://invis.io/PDNSW0L2QHT
Webová prezentácia podlahyadvere.sk - https://invis.io/RSOFRWIDGCX
Webové sídlo chemproces.sk - https://invis.io/MUOA4AFSTD6
Webová prezentácia onlyne.sk - https://invis.io/65OA49QGA9N
a mnoho ďalších...

Administratívne webové rozhrania

Používajú sa na prácu so servermi a vzdialenými počítačmi. Tieto rozhrania sa často označujú ako ovládací panel.

Ukážka rozhrania mobilnej aplikácie eBlok

Grafický UI prototyp mobilnej aplikácie Walk4us

Vývoj dizajnu UI pomáha vytvoriť rozhranie, ktoré poskytuje najlepší, najjednoduchší a najkrajší spôsob interakcie užívateľa s produktom. Vytvorenie dizajnu používateľského rozhrania je v podstate remeslo, pretože vytvárate niečo krásne a veľmi špecifické, s využitím zručností, vedomostí a techník založených na vašich skúsenostiach.

UI dizajn robí rozhrania krásne. Patrí sem výber farebnej schémy a dizajnu, ktorý bude jemný a ľahko použiteľný. Výber farby, dizajnu a interakcie však nie je založený na osobných preferenciách dizajnéra, ale na jasne definovaných osobných dôvodoch, ktoré vyvinuli dizajnéri UX (dizajn skúseností používateľov). Pomocou ich dizajnérov UI realizuje vizuálnu hierarchiu, ktorá slúži ako sprievodca pre používateľov, vysvetľuje im, čo a kedy urobiť na dosiahnutie svojho cieľa.

UI dizajn vytvára emocionálne väzby. Po nakonfigurovaní základnej použiteľnosti závisí vernosť vašich používateľov od jedinečnosti vášho rozhrania. Jasný dizajn môže prilákať ľudí na vaše webové stránky a zostanú tam vtedy, ak na webe existuje niečo zaujímavé. Ľudia vám odpustia chyby, ak im dokážete poskytnúť pozitívne emócie.


WAME Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek