Špecifikácia e-shopového riešenia

Objednávkový systém

 • Jednokrokový nákupný proces
 • Fakturačné a dodacie údaje
 • Iná dodacia adresa
 • Fakturácia na firmu
 • Súhlas s VOP a ochranou osobných údajov s odkazom na kompletné znenie
 • Výber dopravy závislý na zvolenej krajine
 • Výber platby závislý na zvolenej doprave
 • Definovanie rôznych stavov objednávok
 • 3 základné, ďalšie voliteľné
 • nastavuje sa farba a vplyv na štatistiku objednávok
 • pri zmene stavu môže odoslať mail zákazníkovi
 • možnosť preddefinovať text mailu pre zmenu stavu
 • Zmena stavov jednotlivých produktov v objednávke – pre prípad, ak niektorý z produktov v objednávke nie je už reálne dostupný a pod. Následne takto vyradené produkty sa nezobrazia vo faktúre, v notifikačnom maily a odosielateľovi objednávky v prehľade jeho objednávok bude zobrazená informácia o zmenenom stave produktu.
 • Interné poznámky k objednávkam
 • Možnosť zmeniť spôsob dopravy a platby v prijatej objednávke, upraviť cenu
 • Možnosť upraviť cenu produktu a množstvo v objednávke
 • Možnosť doplniť do objednávky produkt
 • Prehľadné štatistiky objednávok (v grafe) - celkový príjem objednávok, vybavené objednávky (reálna tržba)
 • Grafický formát notifikačných mailov (v základnej šablóne s vlastným logom)

Doplnkové funkcie pre admin

Správa produktov

 • Vyhľadávanie a triedenie produktov podľa názvu, výrobcu, kódu, EAN, kategórie
 • Filter produktov podľa preddefinovaných parametrov a ceny
 • Detailná stránka s popisom produktu (+ sociálne pluginy na želanie)
 • Stránkovanie produktov
 • Editácia produktov – názov, výrobca z predvoleného zoznamu, SKU/PLU/EAN, interná poznámka, krátky popis, úplný popis pomocou wysiwyg editora, multikategorizácia, hmotnosť a rozmery, stav zásob (číslom), definovanie max. a min. množstva nákupu, dostupnosť produktu, dátumové označenie ikonkou Novinka a Odporúčaný, zadávanie cien v preddefinovaných cenových skupinách, označenie ikonkou Akcia, nastavenie preddefinovaných parametrov produktov, hromadné nahrávanie fotografií
 • Varianty produktov
 • každý variant môže mať vlastný: názov, popis, kódy, cenu, parametre, popis, fotografie
 • manažér variant ktorý hromadne upraví vybrané polia všetkým variantám podľa hlavnej karty (možnosť zvoliť polia - napr. titulok, popis, fotografie a pod.)
 • Nastavenie SEO atribútov produktu
 • názov, popis, kľúčové slová
 • Hromadné akcie s označenými produktmi
 • zmena dostupnosti produktu
 • zmena publikovania/skrytia produktu
 • zaradenie do kategórií
 • Manuálne nastavenie príbuzných produktov. Výber fulltext vyhľadávaním v katalógu produktov podľa názvu alebo kódu produktu.

Doplnkové funkcie k produktom

Kategorizácia produktov

 • Zadávanie poradia kategórie v strome, nadradenej kategórie, obrázka a popisu kategórie pomocou wysiwyq editora.
 • SEO nastavenia kategórie (titulok, popis, kľúčové slová)
 • Možnosť zbaliť a rozbaliť strom kategórií + definovanie predvoleného nastavenia
 • Nastavenie Heureka kategórie zo stromu automaticky napojeného z Heureka.sk

Produktové parametre

 • Preddefinovanie produktových parametrov (napr. veľkosť, farba a pod.) v jednom zozname
 • Nastavenie jednotky parametra
 • Popis parametra ktorý je možné použiť na stránke v HTML formáte
 • Nastavenie ako „Parameter košíka“ (napr. veľkosť) - takýto typ parametra je potrebné zvoliť pri vkladaní produktu do košíka
 • Nastavenie ako „Parameter filtra“ - zobraziť filtrovanie podľa tohto parametra ak sa v kategórii nachádzajú produkty s daným parametrom
 • Nastavenie „Zobraziť v detaile produktu“ - zvyčajne v tabuľkovom popise produktu
 • Usporiadanie v detaile produktu pre zmenu poradia
 • Usporiadanie vo filtri pre zmenu poradia
 • Správa hodnôt jednotlivých parametrov (možnosť pridať, odstrániť hodnoty)
 • Automcomplete hodnôt parametra pri zadávaní v produkte, zároveň možnosť vypísať novú hodnotu parametra, ktorá sa automaticky uloží a bude ponúkaná pri ďalších produktoch ako predvolená.

Nastavenia e-shopu

 • Obchodné informácie o spoločnosti – kontaktné informácie, fakturačné informácie, platobné informácie, predvolená DPH, mena krajiny v zvolenom jazyku.
 • Voľba článku pre VOP a reklamačný poriadok, ktoré sa dynamicky načítavajú v nákupnom procese
 • Preddefinovanie cenových skupín v neobmedzenom množstve. Výsledkom je možnosť zadávať ceny produktov vo viacerých hladinách. Jedná sa o manuálne zadávanie cien, nie automatický prepočet na základe preddefinovanej zľavy.
 • Preddefinovanie spôsobov dopravy (doprava zdarma, cenové hladiny objednávky)
 • závislé na krajinách podľa výberu
 • pokročilá cenotvorba na hodnotu objednávky, alebo váhu objednávky
 • spôsoby dopravy bez automatického prepojenia na kuriérov je možné vytvárať ručne neobmedzene
 • možnosť integrovať doplnkové moduly prepojení na kuriérske systémy, alebo exporty objednávok do XML, CSV, JSON a pod.
 • Preddefinovanie spôsobov platby
 • závislé na vybraných dopravách (možné obmedziť len na vybrané)
 • textovo voliteľné spôsoby platby (hotovosť, dobierka a pod.)
 • možnosť integrovať platobné brány z doplnkových komponentov
 • spôsoby platieb bez automatického prepojenia na platobné brány alebo účet je možné vytvárať ručne neobmedzene
 • možnosť integrovať doplnkové moduly platobných metód
 • Preddefinovanie výrobcov produktov ako predvolený zoznam pre vytváranie produktov. Možnosť filtrovať podľa výrobcov.
 • Nastavenie mien a kurzu v prípade použitia viacerých mien a jazykových mutácii
 • manuálna aktualizácia kurzu podľa NBS (možné automatizovať doplnkovým modulom)

Doplnky nákupného procesu

Článkový modul

 • Možnosť vytvárať a editovať jednotlivé články pomocou textového editora podobnému MS Word (WYSIWIG editor - popis funkcií nižšie)
 • Možnosť vytvárať a editovať stromový zoznam kategórií článkov do neobmedzenej hĺbky. Možnosť meniť poradie jednotlivých kategórií, pridať ikonku (obrázok) kategórie a textový popis kategórie.
 • Články je možné zaradiť do viacerých kategórií súčasne
 • Pri každom článku je možné vypísať vlastný názov/titulok, stručný popis, meta údaje (title, description, keywords) a úplný text článku pomocou WYSIWIG editora.
 • Článok je možné publikovať v dátumoch od-do, alebo neobmedzene.
 • Článkom je možné osobitne vypísať Meta titulok, Meta popis a Meta kľúčové slová
 • Článkom je možné prepínať typy šablón podľa dostupných možností vyplývajúcich z dizajnu, ktoré automaticky zmenia ich prvkov, vzhľad, farebnosť, písmo a pod. Napr. typ “Blog”, “Služby”, “Štandard” a pod. Štandardný web zahŕňa jednu šablónu.
 • Odstraňovanie článkov ponúka pokročilý spôsob odstraňovania s prihliadaním na SEO optimalizáciu. Články je možné odstrániť a nechať presmerovať kódmi 301, 302 na iný článok alebo ponechať nenájdenú stránku na chybovom kóde 404. K tomuto presmerovaniu je možné vypísať aj informačnu hlášku (tzv. flashmessage) ktorá sa zobrazí návštevníkovi stránky po presmerovaní.
 • WYSIWIG editor je podobný textovému editoru Microsoft Office Word, ktorý obsahuje všetky funkcie potrebné funkcie pre formátovanie textu. Je možné vytvárať tabuľky, importovať formátovaný text priamo z programu Microsoft Office Word a nahrádzať slová (frázy). Ďalej obsahuje:
  kontrola pravopisu, vytváranie formulárových prvkov, formátovanie písma - tučné písmo, kurzíva, podčiarknutý/prečiarknutý text, zmena štýlu písma (nadpisy, odstavce, ...), zmena fontu, vytváranie zoznamov s odrážkami a číselné zoznamy, zarovnávanie textu, linkovanie (prepojenia na iné podstránky), vloženie kotiev v texte, zmena farieb textu a jeho podfarbenia, vkladanie smajlíkov, špeciálnych znakov a iFrame okien.
  Editor má integrovaný zároveň správcu súborov, pomocou ktorého je možné nahrávať, mazať a vkladať obsah do textového editora v podobe obrázkov, PDF súborov, atď. Ku každému obrázku je možné vypisovať údaje ako sú: alternatívny text (dôležité pre SEO), jeho šírku, výšku, orámovanie, horizontálnu a vertikálnu medzeru od textu, zarovnanie, titulok, CSS triedu, dlhý popis URL a definovať špecifické CSS štýly. Každý obrázok je možné nalinkovať na akúkoľvek URL adresu.
 • Zdieľanie článkov na sociálne siete Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn

Fotogaléria – pripojená k článkovému modulu

 • Vkladanie, zoraďovanie a triedenie fotografií ku každému článku.
 • Hromadné nahrávanie fotografií
 • Presúvanie poradia fotografií jednoduchým “chyť a pusť” systémom.
 • Každej fotografii (obrázku) je možné vypísať jej názov a popis pomocou WYSIWIG editora. Tieto popisy je možné zobraziť podľa dizajnu na webovej stránke.
 • Zobrazovanie galérie na stránke - kliknutím sa otvorí veľký náhľad fotografie s možnosťou prepínania medzi fotografiami. Podpora mobilných zariadení pre prepínanie medzi fotografiami dotykom a ťahom prsta do strán.

Ukážky administračného rozhrania

Komponenta - Menu

 • Možnosť pridávať, odoberať a upravovať odkazy v menu.
 • Systém ponúka všetky potrebné typy odkazov pomocou jednoduchého výberu zo zoznamu. Napr. odkaz na homepage, článok, kategóriu, kontaktnú stránku, vlastná URL.
 • Každej menu položke je možné nadefinovať alternatívny názov (iný ako ten na ktorý položka odkazuje).
 • Menu položky je možné neobmedzene stromovo zanorovať.
 • Menu je možné uložiť do tzv. “cache” - medzipamäť servera, vďaka čomu sa uloží jeho obsah na požadovanú dobu a systém zrýchli načítavanie stránky. Vhodné najmä pri rozsahovo veľkom menu.
 • Každej položke menu je možné nastaviť vlastnú ikonku a tiež CSS triedu pre osobitne zadefinované CSS štýly.
 • Menu môže byť generované automaticky podľa vytvoreného stromu kategórií. Pri viacúrovňovom zanorení kategórií sa prispôsobuje jeho dizajn podľa vopred dohodnutých špecifikácii – výsuvné alebo viditeľný celý strom kategórií.

Komponenta - Bannery

 • Hromadné nahrávanie bannerov, zoznam a editácia jednotlivých bannerov na stránke
 • Možnosť triediť bannery, určovať ich poradie metódou “chyť a pusť”
 • Každý banner môže mať svoj titulok, popis a URL prepojenie (otvorí sa po kliknutí na banner)
 • Odstraňovanie nepotrebných bannerov

Komponenta - Textblok

 • Ponúka možnosť editovať textové plochy na webe, ktoré nie sú priamo súčasťou článkov, alebo iných nastavení. Napr. text v päte webu “O spoločnosťi” a pod.
 • Editácia textu je pomocou WYSIWIG editora

Komponenta - Cookies lišta

 • Možnosť zobrazovať “vyskakovaciu” lištu na stránke s potvrdením, že návštevník súhlasí s tým, že stránka používa cookies pre analýzu návštevnosti a iné marketingové účely. Túto lištu je nutné zo zákona.
 • Na cookies sa vzťahujú európske i slovenské zákony o ochrane súkromia a osobných údajov. Konkrétne túto problematiku rieši zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciach. Ten v § 55, odseku 5) hovorí, že
 • Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.
 • V praxi to znamená, že návštevníkovi vašej webstránky by sa mal hneď pri prvej návšteve objaviť oznam o tom, že webstránka používa cookies, s vysvetlením o čo ide a najmä s možnosťou vyjadrenia súhlasu alebo nesúhlasu návštevníka s používaním cookies.
 • Inými slovami, na to, aby vaša webstránka mohla ukladať cookies do návštevníkovho zariadenia, potrebujete na to jeho súhlas.

Správa užívateľov

 • Zoznam všetkých registrovaných užívateľov a editácia ich profilov a nastavení účtov.
 • Každý užívateľ sa reprezentuje ako “Kontakt”
 • Kontaktom je možné nastaviť prístupové práva s bežným prístupom k webu: Kontakt, Autor, Klient, Partner. Tieto roly nemajú v základnom nastavení systému žiadne rozdiely.
 • Kontaktom je možné nastaviť prístupové právo Administrátor. Užívateľ s týmito právami má plný prístup do administrácie webu.
 • Kontaktom je možné vyplniť ich osobné, fakturačné a iné dodacie údaje (pre prípad neskoršieho rozšírenia o eshop)
 • Medzi osobné údaje patria: dátum narodenia, oslovenie, titul, meno, priezvisko, ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát, tel. kontakt, webová stránka, pracovná pozícia
 • Medzi fakturačné údaje patria: názov spoločnosti, ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát, IČO, DIČ, IČ DPH.
 • Medzi iné dodacie údaje patria: meno, priezvisko, ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát, tel. kontakt
 • Možnosť nastavovať mailový status kontaktu. (Funkcia platí iba v kombinácii s prepojením webu na mailing systém)
 • Možnosť nastavovať cenovú skupinu užívateľa (Funkcia platí iba v kombinácii s eshopom)
 • Možnosť vytvárať skupiny kontaktov. Využitie najmä pri prepojení na Mailing modul (ak je súčasťou objednanej verzie systému).
 • funkcia „prihlásiť sa ako užívateľ“ – administrátor má možnosť prihlásiť sa do účtu akéhokoľvek užívateľa. Funkcia slúži najmä pre zlepšenie užívateľskej podpory v prípade problémov pri akomkoľvek úkone konkrétneho užívateľa.
 • Správa kontaktov ponúka hromadné úlohy s kontaktmi a to: nastavenie prístupových práv, odstránenie kontaktov, zmena mailového statusu a hromadné zaradenie/vyradenie zo skupín kontaktov.

Nastavenia - systém

 • Preddefinované meta údaje webu
 • Nastavenie hlavného systémového mailu, ktorý bude nastavený ako odosielateľ mailových správ z webu.
 • Nastavenie prihlasovacích údajov k mailu pre odosielanie pomocou SMTP.
 • Ďalšie potrebné nastavenia premenných údajov na webe (meno v hlavičke mailov, úplná adresu webu a pod.). Ďalšie nastavenia sú dopĺňané individuálne podľa potreby konkrétneho webu.

Nastavenia - kontaktné údaje

 • Vďaka týmto nastaveniam je možné zmeniť kontaktné informácie na jednom mieste v administrácií, ktoré sa následne prejavia na viacerých miestach webu súčasne, všade kde sú použité podľa grafického návrhu (napr. hlavička webu, päta, kontaktná stránka, maily a pod.)
 • Možnosť nastavovať všetky kontaktné údaje spoločnosti (plná adresa, fakturačné údaje, kontakty mail, tel. č., odkazy na sociálne siete, odkaz na Google mapu, meno kontaktnej osoby spoločnosti)

Nastavenia - statické stránky

 • Tieto nastavenia ponúkajú pre lepšiu SEO optimalizáciu upraviť tvar URL adries tzv. “routovania” podľa štandardov Nette frameworku.
 • Každej route je možné nastaviť vlastný tvar, Meta titulok, Meta popis, Meta kľúčové slová.

Kontaktná stránka webu

 • Štandardný kontaktný formulár (meno, email, predmet, text)
 • Kontaktné údaje vyplnené automaticky podľa vlastných nastavení
 • Google mapa s označením konkrétnej polohy, alebo oblasti (sídlo firmy, oblasť pôsobenia a pod.)
 • Mapa je na webe “klikateľná” - v smartfóne automaticky ponúka po kliknutí otvorenie GPS navigácie na vašu adresu.
 • Telefónne číslo na webe je všade “klikateľné” - v smartfóne automaticky ponúka po kliknutí vytáčanie tel. čísla
 • Email na webej je všade “klikateľný” - v smartfóne automaticky ponúka po kliknutí otvorenie mailovej aplikácie a písanie mailu.

Ďalšie atribúty CMS systému a dizajnu:

 • Onpage SEO optimalizácia zdrojového kódu
 • Štandard rýchlosti webu typu A+ (načítavanie skriptu webu do 500ms v priemere)
 • User-friendly URL pre správnu SEO optimalizáciu
 • Validný HTML5 kód, CSS3 pre správne zobrazovanie vo všetkých moderných prehliadačoch
 • Štandardne vkladáme do webu kódy Google Analytics pre sledovanie a štatistiky návštevnosti
 • V prípade záujmu vkladáme na stránku chatovací plugin 3. strany podľa vlastného výberu.

WAME Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek