Čo je Roho?

Roho je komplexná aplikácia určená predovšetkým študentom. Aplikácia je prístupná online, odkiaľkoľvek a responzívna 9prístupná z akéhokoľvek zariadenia počítač, tablet, smartfón).

Kontrolujú si v nej rozvrh hodín, pridávajú ku konkrétnym hodinám vlastné poznámky. K poznámkam je možné nastaviť na konkrétny čas notifikáciu, ktorá im príde na ich e-mail a tak nezabudnú na nič dôležité.

Určená je učiteľom. Tí vidia rozvrhy a k jednotlivým predmetom vedia pridávať poznámky, ktoré sa zobrazia žiakom.

Určená je triednym učiteľom. Triedny učiteľ vie svojej priradenej triede vytvárať rozvrhy, zadávať a kontrolovať dochádzku žiakov na hodiny. K dizpozícii má zoznam žiakov s kontaktnými informáciami.

Určená je rodičom. Tí si vedia skontrolovať aktuálne rozvrhy konkrétnych tried.

ROHO.sk je online riešenie, na ktorého využívanie netreba inštalovať žiadne programy, aplikácie ani iné dodatky. A to na všetkých platformách - ani na desktopových operačných systémoch, ani na mobilných operačných systémoch iOS a Android. Ak chce používateľ vylepšiť prístuposť k aplikácii, dá sa priamo na plochu pridať skratka, ktorá ho nasmeruje priamo do aplikácie. Tá je plne responzívna a bez problémov beží na všetkých veľkostiach obrazoviek.

Aplikácia beží na CMS systéme WAME admin 3.0.

Rozvrh hodín

Vytvorili sme rozvrh hodín, ktorého hodiny sa dokážu prispôsobiť potrebám jednotlivých škôl (rôzny začiatok vyučovania, iná dĺžka hodín a pod.) Každý žiak si vie vizuál rozvrhu personalizovať. K dispozícii má viacero farebných schém a obrázkových pozadí. Ak si nevyberie ani jedno z neho, môže si nahrať vlastnú fotografiu. Každý rozvrh tak obsahuje osobný štýl žiaka.

Samozrejmosťou je tlač rozvrhu priamo z aplikácie, alebo jeho export do .pdf súboru.

Poznámky pre zábudlivých

K predmetom si môže každý žiak v rozvrhu dopísať vlastné poznámky. Navyše, napríklad v prípade, že si potrebuje na budúcu hodinu doniesť niečo špeciálne, môže si k poznámke nastaviť notifikáciu, ktorá ho na to upozorní e-mailom vopred - v žiakom zvolenom čase.

Kontrola rozvrhu

Rodičia si cez guest prístup vedia skontrolovať rozvrhy hodín tried a majú tak informáciu o tom, ako dlho sa ich dieťa zdrží v škole.

Kontrola dochádzky

Systém ponúka jednoduchú správu dochádzky. Prítomný, neprítomný - ospravedlnený a neprítomný - neospravedlnený. Nastaviť sa dá na celý deň naraz, alebo jednotlivo na konkrétne hodiny. Výsledky sa dajú následne na vopred definované obdobie exportovať.

Učiteľské poznámky

Tak, ako si môžu pridávať poznámky k predmetom žiaci, dokážu to aj učitelia. Tí navyše môžu rozosielať svoje poznámky aj všetkým žiakom, ktorí sa konkrétnej hodiny zúčastňujú.

Zoznamy

Systém obsahuje zoznamy žiakov spolu s kontaktnými údajmi. Učiteľ, alebo administrátor, ktorý na to má oprávnenie, tak vie priradeného žiaka v prípade potreby kontaktovať.