Vo WAME je retrospektíva súčasťou zavedeného SCRUM-u a nastavili sme si jej pravidelnosťou každé 2 týždne. Chvíľka, na ktorú projektový manažér zorganizuje celý tím, určí čas a vyberie témy, ktoré sa budú rozoberať, u nás vyzerá takto neformálne.

WAME Retrospect

O ČOM HOVORIŤ?

Na tomto stretnutí sa identifikuje, čo v tíme funguje a čo by mohlo fungovať lepšie. Rozoberajú sa situácie, ktoré sa udiali od poslednej retrospektívy, stav ich implementácie, teda čo sme urobili dobre a budeme v tom pokračovať. Tiež je dôležité prechádzať si týmto procesom, pretože sa pri tom učíme z chýb, ktoré boli, a ktoré chceme do budúcna eliminovať.

Zárukou úspechu retrospektívy je aj jej pravidelnosť a po mesiacoch skúšania sme (zatiaľ) dospeli k dvojtýždňovému intervalu. Rovnako pracujeme na zapojení všetkých zamestnancov (aj externistov) s cieľom posilniť tímovú spoluprácu a aktívne angažovať v dianí firmy aj tých, ktorí nechodia ku nám každý deň do kancelárie.

VÝSLEDOK

Cieľom je, aby sa do procesov rozhodovania zapojili všetci zamestnanci. Keďže ide o diskusiu, každý z nás môže vyjadriť svoj názor spokojnosti, ale aj nespokojnosti a prekonzultovať to s kolegami. Sme otvorení poskytnutým návrhom a nápadom, ale aj kritike. Každý jeden názor je pre správne fungovanie firmy dôležitý. Tak sa zostaví prioritizovaný zoznam spoločných úloh, členom tímu sa priradia individuálne aktivity a určia sa termíny ich plnenia.

Na poslednej retrospektíve sme si ako jeden zo zaujímavých cieľov určili zaviesť KPI (Key performance indicators), prostredníctvom ktorých chceme zaviesť bonusový systém ako jeden z motivačných faktorov pre našich zamestnancov v ich práci. Čaká nás ešte dlhá cesta do jeho plnej a správnej implementácie, čo budeme riešiť (okrem iných vecí) v ďalších budúcich retrospektívach.

Ako kľúčové indikátory výkonnosti sme si na začiatok pre programátorov určili pomer estimácie a reálneho času, bugy a definíciu dokončenej úlohy. Dospeli sme aj k iným návrhom, ktoré budeme zavádzať postupne. Chceme, aby sme výsledky tohto cieľa dokázali vyhodnocovať ešte v tomto kvartáli.

Zároveň je dobré, ak sa na retrospektíve spíše dokument, v ktorom sa zaznamenávajú pripomienky ktoré sa riešia, a ktorý sa znova otvorí pri ďalšej retrospektíve. Snáď s už vyriešenými problémami ;)