Každý produkt je iný, každý zákazník má veľmi individuálne požiadavky. Nižšie popisujeme princípy, ktoré nám to umožňujú zrealizovať. Váš úspech je náš úspech.

Začiatok projektu

Úspešný začiatok projektu znamená to, že prejdeme do hĺbky celého kontextu, potrieb a užívateľských očakávaní, kedy sme pripravený odštartovať dizajn a vývoj. Všetky detaily podrobne zdokumentujeme do jednotnej technickej špecifikácie.

Počas prvého brainstormingu odkrývame biznis pozadie, technické požiadavky, počiatočný stav a plánujeme prvý prínos produktu.

Vývoj produktu

Toto sa deje keď začíname pracovať na vašich nápadoch. Opakujeme to znova a znova až pokiaľ nie je produkt hotový. Používame SCRUM pre efektívnu, predvídateľnú a hodnotú prácu. Toto sú kľúčové elementy SCRUM-u:

Plánovanie práce

Plánujeme prácu v intervaloch nazývaných Sprinty. Zvyčajne trvajú 2 týždne. Spolu s Vami plánujeme, ktoré funkcie by sme mali zahrnúť do vývoja a rozhodujeme, ako ich implementujeme.

Funkčný softvér po každom sprinte

Rozdeľujeme našu prácu na menšie časti, aby sme častejšie prezentovali a odovzdávali výsledky. Pracujeme postupne. Od každého sprintu očakávame testovateľný výsledok.

Retrospektíva

Oceňujeme úprimnosť a transparentnosť v poskytovaní a prijímaní spätnej väzby. Po každom sprinte sa prispôsobujeme zmenám a usilujeme sa zlepšiť spoluprácu.

Transparentnosť

Aby sme si získali Vašu dôveru, garantujeme vám transparentnosť v každom kroku našej práce. To dosahujeme vďaka úplnému prístupu do systému projektového riadenia Teamwork.com.

Reporty

Fakturácia je založená na základe počtu odpracovaných hodín projektového tímu, takže presne viete, za čo platíte.

Projektový manažér

Pre uistenie toho, že všetko pôjde najlepšou cestou, je tím riadený interným projektovým manažérom.

Zmluva o mlčanlivosti (NDA)

Chápeme, že možno budete chcieť chrániť svoj nápad projektu vo všetkých možných smeroch. Sme otvorení podpísaniu NDA hneď na začiatku spolupráce.

Priamy prístup k vývojovému prostrediu a vývojárom

Môžete detailne vidieť, čo sa deje po celý čas. Najlepšie výsledky pochádzajú zo spolupráce priamo s našimi vývojármi.