Návrh štruktúry a dizajnu webu

Po konzultáciách s klientom sme spracovali návrh štruktúry a dizajnu pomocou špeciálneho prototypovacieho nástroja Invision - https://invis.io/RSOFRWIDGCX. Obsah stránky nám bol dodaný klientom.

Výsledkom je intuitívne rozložená štruktúra webu s prehľadom produktov, ich popismi a fotografiami pre lepšiu predstavu o danom type podláh či dverí.

Zamerali sme sa na rozmiestnenie konverzných tlačidiel, ktoré otvárajú výsuvný kontaktný formulár postavený na mieru.

Grafický prototyp v Invision

Formulár intuitívne navrhuje vybrať možnosť podlahy alebo dvere, následne ponúkne zadať typ podlahy a plochu pri podlahách alebo typ a počet dverí. Jeden z povinných údajov formulára je aj mesto, ktorý je dôležitý pre klienta z pohľadu reálnosti dopytu, vďaka čomu sa klientovi eliminuje vysoký počet nerelevantných dopytov.

Z pohľadu vyhľadávačov je dôležité, aby na webe vznikal nový obsah, a aby tento obsah zaujímal čitateľov. Pre tento účel vznikla sekcia Poradňa, ktorú je možné dopĺňať o nové články s galériami.

Podstránky kategórií s podlahami a dverami ponúkajú tiež komponentu na stiahnutie PDF katalógov produktov.