Začíname: Logo

Prvou úlohou bol redizajn pôvodného loga. Cieľom bolo vytvoriť moderné a jednoduché logo, kde ostane zachovaný názov firmy, no pridá sa prvok, ktorý jasne povie, čím sa firma zaoberá.

Font a prvky sú jasné. Ďalej sme sa hrali s ich rozmiestnením:

Pokračujeme: Webdizajn

Pôvodnú stránku firma využívala od roku 2007 len s menšími obmenami obsahu. Vyzerala takto:

Po ôsmich rokoch sa dočkala kompletnej zmeny...

Finálny návrh dizajnu webu, ktorý je responzívny. Zobrazuje sa správne na akejkoľvek obrazovke.