Problém

Jedným z klientov ARTEXE je firma, ktorá sa zaoberá výrobou odevov pre VIP klientelu. Takáto výroba na mieru je proces nesmierne náročný na čas a vyžaduje si množstvo presných informácií o klientovi.

V tomto prípade ide o komplexné zmapovanie osoby v oblasti odievania. Firma totiž šije oblečenie tak, aby čo najlepšie vyzdvihovalo rysy a výzor osoby. Okrem kontaktných informácií tak potrebuje poznať o osobe všetky detaily. Reálne ide o databázu so stovkami údajov.

Čo potrebujeme vyriešiť?

1. Ako tieto informácie prístupne skladovať? Ako zabezpečiť, aby sa výrobe dostali len relevantné informácie k zákazke?

2. Ako spravovať vnútrofiremné procesy - sledovať aktivitu zamestnancov, organizovať pracovné stretnutia, mať prehľadnú evidenciu objedávok a vytvárať faktúry podľa reálnej práce?

Čo je CRM?

CRM je vysoko personalizovaný informačný systém, ktorý umožňuje zvyšovať efektivitu predaja a spokojnosť zákazníka. Obsahuje obrovskú a detailnú databázu informácií o zákazníkovi a tak vie predajca presne a rýchlo reagovať na jeho požiadavky, prípadne sťažnosti. Na základe údajov sa dá tiež dostať k informáciám o správaní sa konkrétneho zákazníka.

Špecifikácie systému

Systém je personalizovaný s možnosťou neobmedzeného pridávania druhov informácií. Je responzívny, zobrazuje sa správne na všetkých druhoch zariadenia. Funguje ako webová aplikácia, nie je potrebné inštalovať žiadne programy. Funguje v reálnom čase. Tieto funkcie boli špeciálne navrhnuté spoločnosťou ARTEXE, s.r.o. po dlhodobých konzultáciach s klientom.

Prvý problém

Riešenie prvého problému je vo vytvorení vysokopersonalizovaného systému na správu zákazníkov. Takéto množstvo informácií nie je možné prehľadne spravovať v exceli ani v podobných programoch.

Vytvorili sme systém na správu kontaktov s možnosťou vkladania vlastných kategórií a neobmedzeného množstva polí na zapisovanie informácií.

Každý kontakt ma svoju vlastnú zákaznícku kartu, kde sa nachádza zoznam kompletných údajov, na základe ktorých je spoločnosť schopná vytvoriť nadštandardný produkt.

Systém dokáže automaticky vygenerovať PDF, na základe ktorého vedia ľudia vo výrobe ušiť produkt. V tomto PDF sa nachádzajú len potrebné údaje, neexportuje sa celá karta.

Zákaznícku kartu si môže správca systému upravovať podľa vlastných potrieb kedykoľvek. Počet a druh polí je neobmedzený.

Druhý problém

Druhý problém rieši nástenka úloh s integrovaným kalendárom, ktorá sa otvára hneď po prihlásení sa do systému. Obsahuje časové rozvrhy úloh, ku ktorým je priradený dátum, čas, zodpovedný pracovník a stav plnenia úlohy.

Ak ide zamestnanec na pracovné stretntie s klientom, v detailoch úlohy má náhľad zákazníckej karty, aby presne vedel preferencie človeka, s ktorým sa bude rozprávať a navrhovať mu riešenia. Priradené informácie o mieste a čase stretnuia sú samozrejmosťou.

Systém obsahuje evidenciu a stav všetkých objednávok, pokročilú formu fakturácie. Faktúry majú vytvorenú jednotnu šablónu, systém do nej vyexportuje objednávky a uloží ich do PDF formátu. Navyše automaticky čísluje faktúry podľa podmienok, aké sú nastavené v príslušnom zákone.

Náš CRM rieši aj problémy s iným typom faktúr v zahraničí. Ak má firma zahraničné pobočky, jednoducho si ich pridá do systému a ten bude automaticky generovať faktúry s náležitosťami, ktoré vyžadujú zákony inej krajiny.

Spokojnosť zákazníka

Systém poskytuje hĺbkovú analýzu typu osoby, na základe ktorej vzniká personalizovaný produkt. Nič nepoteší zákazníka viac, ako keď mu produkt sadne na 100%. Zákaznícky servis a dokonalý produkt je vo VIP sfére tým najdôležitejším kritériom, na zákade ktorého sa spoločnosť hodnotí.

Efektívne vnútorné procesy

Systém zvyšuje efektivitu spravovania informácií o klientoch a firemných procesoch od samotného začiatku až po starostlivosť o zákazníka po odovzdaní produktu. Informácie sú uložené jednoducho a prehľadne a na základe filtra sprístupnené na základe relevantnosti.

Firma má prehľad o celom procese výroby a o správaní sa jej klientov.