Branding

Hlavnou výhodou budovania značky je, že si zákazníci omnoho rýchlejšie zapamätajú váš produkt alebo službu, ktorú poskytujete. Podstatou celého procesu budovania značky je dostať sa do povedomia zákazníka, teda vytvoriť mu pozitívny postoj práve k vašej firemnej značke. Mnoho ľudí vníma značku ako súčasť výrobku alebo služby, ktorý prostredníctvom tejto značky ukazuje svoju hodnotu.

Čo všetko patrí pod branding?

Predpokladom úspešnej existencie a fungovania akejkoľvek značky je dodržiavanie všeobecného firemného štýlu - vizuálne a sémanticky jednotný image spoločnosti. Prvky firemného štýlu zahŕňajú: názov produktu, logo, servisnú značku, názov spoločnosti, firemné farby, slogan, štýl a farby pracovného oblečenia zamestnancov spoločnosti, ale aj iné predmety duševného vlastníctva, ktoré patria spoločnosti.

Firemný štýl a jeho aplikácia vo web dizajne vytvára jednotu vonkajšieho vzhľadu a nezáleží na tom, či ide o tovarový balík, vybavenie, dokumentáciu, oblečenie, inzeráty atď. Kvalitná webová stránka alebo aplikácia je tým najlepším spôsobom, ako to urobiť. Firemný štýl, ktorý sa používa vo vašich webových stránkach alebo jedinečný web s originálnymi prvkami a prvkami značky je neodmysliteľnou súčasťou image spoločnosti, ktorá je určená na prilákanie nových potenciálnych klientov.

Vizuálny branding značky

Aký je proces tvorby vizuálneho brandu?

Všetky spoločnosti sú samé o sebe jedinečné. Vytvorenie firemnej značky ako obraz jej súčasných a budúcich aktivít zahŕňa mnoho faktorov, ako sú: analýza súčasného stavu spoločnosti, strategická analýza, formovanie image spoločnosti a trhového imidžu za 5-10 rokov.

Ak vaša spoločnosť nemá firemný štýl, vlastné logo a chceli by ste chceli to zmeniť, dizajnéri spoločnosti WAME dokážu vyvinúť štylistické a firemné prvky akejkoľvek zložitosti. Vytvoríme vám nový a unikátny štýl, ktorý vám pomôže vyniknúť z davu, stať sa originálnym a rozvíjať intenzívnu vernosť značiek.


WAME Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek