ANGULAR JS

ANGULAR JS

Angular je open source JavaScript-ový projekt, ktorý sa používa na vytváranie JavaScriptových aplikácií. Jeho cieľom je rozšíriť ich na základe modelu MVC a zjednodušiť testovanie a vývoj.
Spolu s bohatou štandardnou knižnicou bolo pre Angular napísaných veľa používateľských rozšírení. Existuje dokonca aj špeciálny framework, ktorý značne zjednodušuje programovanie mobilných aplikácií ako multiplatformové riešenie pre Android, iOS či Windows phone.
Hlavné špecifiká Angular-u:

  • Považuje testovanie za dôležitú súčasť vývoja.
  • Pomáha oddeliť manipulácie DOM z aplikačnej logiky, ktorá zlepšuje testovateľnosť kódu.
  • Framework vedie vývojára po celú dobu procesu tvorby aplikácie.
  • Angular poskytuje pohodlný spôsob komunikácie s rozhraním REST API.

WAME Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek