Portál socialbakers nedávno publikoval analýzu, v ktorej porovnáva dosah publikovaných príspevkov na facebooku. Porovnáva v nej organický dosah linkov, fotografií, textových statusov a videí.

Z analýzy jednoznačne vyplýva, že ak chcete byť neviditeľní, mali by ste publikovať len fotografie. Tie si momentálne vedú viac ako mizerne (celkovo si mizerne vedú všetky neplatené príspevky). Spôsobila to zmena algoritmu, ktorý momentálne výrazne podporuje šírenie videí.

Facebook totiž nedávno oznámil, že v minulom roku sa počet publikovaných videí na osobu zvýšil len v USA o 94% a tiež to, že minimálne polovica užívateľov si pozrie na facebooku aspoň jedno video denne. Facebook sa tak zjavne rozhodol zabojovať o čas venovaný videám s youtube.

Toľko k oficiálnym vyjadreniam.

Realita je ale taká, že obrázkom sa naozaj nedarí ako kedysi. Čo teda robiť, ak publikujete prevažne obrázky, robiť videá pre vás neprichádza do úvahy a chcete si ako tak udržať dosah?

Možno ešte (zatiaľ) existuje spôsob, ako na to

Toto je výsledok nášho malého testu. 21 dní za sebou sme na facebook (s 2700 fanúšikmi) pridávali príspevok s dvomi fotografiami klasickým postupom. Teda cez Fotka/video > Nahrať ... Samozrejme s pridaním textu, prípadne linku do popisu.

Celkový dosah je zreteľne vidieť z grafu. Pohybuje sa od troch percent po sedem až osem. V porovnaní s výsledkami od socialbakers musíme dodať, že oni prieskum realizovali na stránkach so 100 000+ fanúšikmi. Preto sú naše percentuálne čísla vyššie. Ak by bol dosah 2% pri všetkých stránkach bez rozdielu v počte fanušíkov rovnaký, marketing pre 50 ľudí by sa nám robiť neoplatilo.

Druhý, ôsmy a šesnásty deň sme publikovali rovnaký typ príspevku ako v ostatné dni - teda dve fotografie, no tie sme pridali iným spôsobom. Cez status.

Výsledok: 10%, 10%, 14%. Zvýšenie dosahu je teda zjavné. Musíme však upozorniť, že tento prístup neplatí univerzálne. Skúšali sme ho aj na iných stránkach. Pri niektorých fungoval v dvoch z troch prípadov. V treťom sme nezaznamenali žiadny výkyv.

Dôvod, prečo sú rovnaké príspevky vyhodnocované rôzne je pravdepodobne v tom, že facebook ich vyhodnocuje "nesprávne". Myslí si, že fotky pridané cez status sú obyčajné textové príspevky. A statusové príspevky majú podľa socialbakers vyšší dosah ako fotografie.

Pozor, spomínané "oblbnutie" vyhodnocovania funguje len vtedy, ak publikujete naraz aspoň dve fotky. Ak takto pridáte len jednu, vyhodnotí ju ako "fotopríspevok" a dosah bude oproti tým nesprávne vyhodnoteným nižší.

Screen zo štatistík: obidva príspevky sú rovnaké, obsahujú dve fotografie a popis. Ich "obsahový stav" je ale vyhodnotený inak.

Vyskúšajte a podeľte sa s nami so svojou skúsenosťou.