xml to eshop

Čo je to XML súbor?

XML je typ súboru, ktorý obsahuje rôzne dáta. V tomto prípade nás zaujímajú dáta o produkte. Bežné XML súbory určené pre import produktov obsahujú dáta - názov produktu, URL adresa, obrázok produktu, cena, stav skladu apod. Tento súbor potrebujete, aby sa Vám úspešne podaril import produktov do e-shopu prostredníctvom XML.

xml to eshop

To znamená, že nebudete musieť produkty do e-shopu nahadzovať ručne, len ich jednoduchým spôsobom importujete. Je to veľká výhoda, ak ide o veľké množstvo produktov. V niektorých prípadoch sa môže stať, že získate od vášho dodávateľa súbor CSV. Nič sa nedeje, je to viac-menej tá istá technológia a väčšina pluginov s týmto typom súboru nemá problém.

XML import do e-shopu

Takmer každý e-shop (ak nie každý) má nejaký svoj CMS systém (systém na manažovanie obsahu). Veľké množstvo e-shopov je postavených na Opensource CMS systémoch, ktoré zvyknú mať k dispozícií veľké množstvo pluginov pre účely xml importov. V princípe stačí nahrať XML súbor do pluginu, vybrať, čo všetko má importovať a kde sa to má na eshope zobrazovať. Použiť plugin je tá najrýchlejšia cesta, ako celý import produktov uskutočniť (vrátane fotografií, popisu a pod.). Ak váš e-shop nevyužíva CMS systém, je potrebné kontaktovať vášho developera alebo agentúru, aby Vám s importom produktov pomohli. Niekedy je dokonca potrebné naprogramovať danú funkcionalitu na mieru.

Step by step

1. Získajte od vášho dodávateľa súbor xml, príp. Csv

2. Rozhodnite aké parametre, atribúty a vlastnosti produktu chcete vložiť - častými parametrami sú meno, kód, popis, obrázky, dostupnosť, stav skladu

3. Definujte pravidlá pre parametre – je potrebné definovať, čo sa stane, ak produkt nie je k dispozícií na sklade; rozhodnite či chcete kategórie vytvoriť sami alebo replikovať ako strom kategórií XML a priraďte každému produktu kategóriu

4. Pripravte e-shop na komunikáciu s XML súborom a následne importujte xml s produktmi

PLUGINY pre bežné používané CMS systémy

Pre každý z týchto CMS systémov existuje minimálne jeden plugin, ktorý dokáže uskutočniť XML import. Hoci dané pluginy nepatria medzi najlacnejšie, avšak ušetria Vám čas, ktorý za to stojí. Každý plugin má svoj špecifický postup, ako XML import vykonať.

xml to eshop