Administrácia, správa objednávok a produktov

Multieshop - viac e-shopov (domén) spravovaných v jednom CMS systéme

Plánujete viac ako jeden e-shop? Je jedným z vašich marketingových plánov vytvoriť jeden hlavný e-shop a niekoľko menších špecializovaných?
Multieshop je pre vás ideálnym riešením vďaka jednoduchej správe skladu, produktov a obsahu.
Všetky e-shopy a ich obsah, nastavenia, produkty, kontakty spravujete na jednom mieste, v jednom administračnom rozhraní do ktorého zaškolíte len raz svoj personál.
Týmto riešením dosiahnete šetrenie nákladov pri ďalšom vývoji svojich e-shopov. Každá nová aktualizácia, funkcia či vylepšenie sa môže prejaviť okamžite na všetkých po jednej spoločnej integrácii. Napr. import produktov z externých zdrojov, platobné brány, exporty pre dopravcov či personalizácia obsahu atď.
Každému e-shopu je možné vytvoriť vlastný dizajn na mieru, kompletné rozloženie a štruktúru podľa požiadaviek. Naopak v prípade úvodného šetrenia je možné použiť vytvorený dizajn pre všetky e-shopy s jednoduchými rozdielmi vo farbách, logu a obsahu.

Fakturačný modul (PDF formát v dizajne na mieru)

Vytvárajte faktúry v administrácii objednávok vo vlastnom dizajne na mieru. Faktúra môže obsahovať všetky informácie z objednávky, informácie o platbe, spárovaní platby, rôzne grafické prvky, podpis, QR kód, reklamy, či iné prvky z externých modulov.
Faktúra sa generuje s prednastaveným číselným formátom, každou novou faktúrou sa číselný rad posúva o +1. Každej faktúre je možné kedykoľvek upraviť dátum vystavenia, dodania, daňovej povinnosti a splatnosti. Faktúru je možné zobraziť v prehliadači, stiahnúť ako PDF a poslať zákazníkovi na mail ako PDF v prílohe mailu.

Dobropisy k faktúram v e-shope

K vystaveným faktúram v objednávkach bude možné vytvoriť úplný alebo čiastočný dobropis, teda doklad vo formáte faktúry so záporným znamienkom. Číslovanie dobropisov je podľa faktúry na ktorú je dobropis vystavený. Dátum vytvorenia je možné kedykoľvek upraviť bez potreby vymazávať a generovať nový dobropis.

Samostatné číselné rady faktúr pre rôzne domény

Podnikáte vo viacerých štátoch na rôzne lokálne IČO? Môžete generovať faktúry v rôznych číselných radoch podľa vlastného výberu. Predvolený číselný rad je nastavený podľa domény z ktorej bola prijatá objednávka.

SMS notifikácie o objednávkach

Možnosť odoslať SMS notifikáciu zákaznikovi pri zmene stavu objednávky. Je možné pri objednávke zaškrtnúť checkox, ak si prajete alebo neprajete odoslať notifikáciu. Formát predvoleného textu SMS notifikácie je možné upraviť pre každý stav objednávky individuálne. Texty správ podporujú aj premenné, ktoré vedia do textu dosadiť meno zákazníka, číslo objednávky, sumu objednávky. V prípade potreby vieme na mieru doplniť ďalšie premenné z iných modulov (napr. číslo balíka ak používate sledovanie balíkov od kuriéra)

DHL API - automatické odosielanie objednávok do DHL, tlač štítkov zo systému

Vďaka prepojeniu na DHL API nepotrebujete denne prenášať manuálne alebo exportmi objednávky do DHL klientského centra.
Prijaté objednávky uhradené bankovým prevodom či kartou, sa v prípade prepojenia na párovanie platieb, automaticky odosielajú do DHL ako nové balíky.
Ešte pred odoslaním objednávok do DHL a uzatvorením dňa je možné tlačiť štítky vo formáte PDF. V prípade väčšej zásielky ktorú je nutné rozdeliť na viac balíkov, si jednoduchým spôsobom nastavíte počet balíkov a systém vygeneruje potrebný počet štítkov pre danú zásielku.
V administrácii objednávok máte možnosť opakovane odoslať do DHL dodatočne upravené zásielky, či už informácie v nich, prípadne dodatočné rozdelenie na viac balíkov. Odosielať je možné balíky v dátumovom a časovom rozmedzí ktoré si viete manuálne navoliť.
Po odoslaní zásielok sa automatický k objednávkam prenesú sledovacie čísla zásielok ktoré je možné integrovať napr. do informačného mailu po zmene stavu objednávky.
Podľa dátumového navolenia si viete vyexportovať zoznam zásielok ako prehľadnú tabuľku, ktorú si vytlačíte a pri preberaní balíkov kuriérom nechávate podpísať prevzatie.

DHL export objednávok

Prepisovanie objednávok manuálnym spôsobom do DHL klientskeho centra je časovo náročne, neefektívne a chybové. Určite oceníte možnosť automatického exportu objednávok za zvolené časové obdobie. Systém v sekunde vygeneruje XML súbor ktorý importujete v DHL klientskom centre. Týmto krokom sa automaticky vytovoria zásielky so všetkými kontaktnými údajmi, kde sa berie v úvahu aj to či chcel zakazník dodanie na fakturačnú alebo inú dodaciu adresu. Vy si už len upravíte počty balíkov a odošlete zásielky do DHL.

Geis export objednávok

Prepisovanie objednávok manuálnym spôsobom do Geis klientskeho systému je časovo náročne, neefektívne a chybové. Určite oceníte možnosť automatického exportu objednávok za zvolené časové obdobie. Systém v sekunde vygeneruje XML súbor ktorý importujete v Geis klientskom systéme. Týmto krokom sa automaticky vytovoria zásielky so všetkými kontaktnými údajmi, kde sa berie v úvahu aj to či chcel zákazník dodanie na fakturačnú alebo inú dodaciu adresu. Vy si už len upravíte počty balíkov a odošlete zásielky do Geis.

Synchronizácia a prepojenie objednávok, faktúr a zákazníkov pre menej známy ekonomický (ERP) systém (XML, CSV, API…)

WAME admin CMS, rovnako ako množstvo ďalších ecommerce CMS systémov, ponúka rozširujúce moduly pre napojenie aplikácii 3. strán. Primárne integrujeme populárne a často žiadané informačné systémy či už čiastočne alebo kompletne.
Ak ste ale v situácii že používate vlastný, prípadne menej známy informačný systém pre správu objednávok, faktúr či zákazníkov, vieme vám na mieru pripraviť exporty akéhokoľvek formátu a druhu podľa vopred definovanej špecifikácie.
Tieto exporty môžu byť aktivované manuálnym spôsobom z prostredia administrácie WAME admin CMS, alebo automatickým systémom v stanovených časových intervaloch. Je možné vytvoriť kompletné exporty všetkých dát, alebo aj čiastočné, tzv. “zmenové”, napr. od dátumu posledného automatického exportu, čo značne zrýchľuje spracovanie dát medzi oboma systémami.
Ak vaše riešenie podporuje obojsmernú výmenu dát, teda exporty aj importy, vieme automatizovane integrovať aj spätný prenos údajov z vášho informačného systému (ERP) do WAME admin CMS. Toto je požiadavka v prípade ak chcete upravené objednávky a faktúry synchronizovať aj spätne do e-shopu, aby mali zákazníci relevantný prístup k objednávkam či faktúram online z prostredia svojho registrovaného účtu v e-shope.

Cenotvorba pre každú jazykovú mutáciu zvlášť

Štandardne naše e-shopové riešenie WAME admin CMS poskytuje podporu viacerých mien v e-shope, ktoré prepočítava ostatné meny od základnej menu EURO pomocou fixného konverzného kurzu. Tento kurz je možné manuálne aktualizovať z NBS.
V prípade že potrebujete kvôli obchodným podmienkam definovať iné statické ceny pre zahraničný trh, vieme rozšíriť správu produktov o oddelenú cenotvorbu v každej mene zvlášť.
V tejto verzii viete produktom zadávať ceny vo všetkých cenových skupinách osobitne. Ak máte od nás aj modul hromadných zliav, tak tie budú viazané len na základnú menu EUR. Zľavy pre ďalšie meny bude potrebné zadefinovať explicitne pre obchodných partnerov nakupujúcich v danej mene.

História zmien objednávky

Základná verzia histórie objednávky eviduje len zmenu stavov objednávky, čas a text ktorý bol pri zmene stavu objednávky zadaný pre zákazníka a odoslaný mailom.
Táto rozšírená história zmien eviduje zmeny adries, spôsobov dopravy a platby, poznámky a samozrejme pridávania a odoberania produktov či zmeny ich ceny a množstva.
Zabezpečíte si tým kompletný prehľad o zmenách, ktoré budú evidované na konkrétnych administrátorov.

Interné hodnotenie zákazníkov

Touto funkciou sa v administrácii systému doplní hodnotenie do prehľadu zákazníkov/kontaktov. Máte možnosť hodnotiť každého klienta v troch úrovniach = bežný zákazník, problémový zákazník, prominentný zákazník.
Toto hodnotenie zákazníka sa zároveň zobrazuje v objednávkach ktoré prídu. Zákazník zároveň nemusí byť registrovaný, nakoľko hodnotenie evidujeme na jeho mailovú adresu. Vďaka tejto funkcii budete viditeľne informovaný o tých zákazníkoch ktorí spôsobuju občas problémy pri vybavovaní objednávok. Je to vhodné najmä ak s e-shopom pracuje viac zamestnancov, alebo spracovávate väčšie množstvá objednávok denne a nie je efektívne kontrolovať blacklist zákazníkov manuálnym spôsobom.
V prípade záujmu uvažujeme o zdieľanej databáze problémových zákazníkov medzi e-shopmi našich klientov, či prepojenie na externú službu ktorá takéto dáta poskytuje. Mali by ste záujem o podobnú funkciu? Kontaktujte nás

Dizajn objednávkových mailov na mieru

Vyžaduje vaša DNA firmy a firemná identita vlastný branding a dizajn mailov? Vieme vám vytvoriť vlastnú optimalizovanú šablónu mailu podľa grafického dizajnu na mieru. Vytvorený “template” mailu vyoptimalizujeme aj pre responzívne zobrazovanie vo všetkých bežných mailových klientoch v mobilných aj desktopových zariadeniach. Grafický návrh nie je súčasťou spracovania modulu.

Štatistika najpredávanejších produktov podľa variantov

Získajte viac informácii o predaji konkrétnych variant produktov vo filtrovanom období priamo v administrácii na jeden klik. Štatistika zobrazuje podľa najvyššieho množstva predajov konkrétne varianty produktov s náhľadovou fotografiou, názvom, stavom skladu, cenou, PLU, EAN kódom či dostupnosť daného produktu.
Zobrazený tabuľkový prehľad je možné jedným klikom exportovať do CSV súboru a spracovávať podľa vlastných potrieb reportingu.

Recipročné pridávanie súvisiacich produktov

Sú medzi vašimi produktmi také vzťahy že je vhodné ich navzájom medzi sebou odporúčať ako súvisiaci tovar? Pravdepodobne nechcete manuálne pri každom produkte v administrácii zadávať navzájom medzi sebou všetky súvisiace produkty.
Táto funkcia umožňuje zadávať súvisiace produkty na jednej produktovej karte čím sa stanú závislé medzi sebou všetky navzájom.

Automatická zmena kurzu mien podľa NBS

Používate viaceré meny a chcete mať stále aktuálne kurzy aktualizované podľa Národnej banky Slovenska? Tento modul aktualizuje kurzy každú hodinu a tým sa zobrazujú automaticky prepočítané ceny v e-shope v správnych hodnotách.

Rozdeľovanie a zlučovanie objednávok

Niekedy je potrebné objednávky zákazníkov zlúčiť alebo rozdeliť. Chcete mať tieto úkony jednoducho spracovateľné v administrácii e-shopu?
Jedným kliknutím je možné zlúčiť 2 objednávky zákazníka do jednej s vlastným dodatočným nastavením ceny dopravy a platby.
Naopak je možné jednu objednávku rozdeliť na 2 či viac podľa požiadaviek zákazníka, najmä v prípade ak si zákazník objedná viacero produktov, z ktorých sú niektoré dostupné na objednávku a zákazník má záujem dodať skôr tie produkty ktoré máte práve skladom. V každej objednávke si manuálne zadefinujete spôsob a cenu dopravy a platby.
Modul je možné doprogramovať o ďalšiu automatizáciu na mieru, napr. upozorňovanie na viaceré nevybavené objednávky jedného zákazníka, ktoré by bolo vhodné zlúčiť.

Upozornenie administrátora na ďalšie objednávky zákazníka

Pokročilý skladový systém pre viac skladov

Fungujete s viacerými skladmi a pobočkami, no chcete informovať zákazníkov v e-shope o stave zásob v každom z nich? Týmto rozšírením nadstavíme skladový stav z jedného číselného údaju o niekoľko ďalších skladov podľa potreby. V každom z nich evidujeme reálny stav zásob, dostupnosť a nakoniec zrátame na úrovni jednotlivých variant a hlavnej karty produktu.

Sledovanie pohybov v sklade (príjem, výdaj)

Automatické odpublikovanie prázdnych kategórii produktov

Modul využívaný najčastejšie pri automatizovanom importe a prepojení skladov, no aj pri manuálnej správe produktov. Bez vášho sledovania automaticky odpublikuje kategórie produktov ktoré v daný moment neobsahujú žiadne zaradené aktívne produkty. Pri importe produktov sa modul aktivuje po dokončení importu, pri manuálnej správe sa aktivuje stlačením tlačidla v administrácii na automatické odpublikovanie prázdnych kategórii.

Párovanie platieb na účet s objednávkami/predfaktúrami

Existuje viacero spôsobov ako párovať prijaté platby z vášho bankového účtu vzhľadom na objednávky v e-shope, s cieľom automatizovať vybavovanie objednávok a ich expedíciu. Najčastejším spôsobom je napojenie priamo obľúbenej platobnej brány ktorá takéto informácie poskytuje cez API rozhranie. Druhou možnosťou, ak neuprednostňujete platobnú bránu, ale poskytujete len napr. platby prevodom, je napárovať bankové výpisy posielané na špeciálne na to vytvorený email z ktorého dané emaily získame, rozparsujeme ich obsah a podľa údajov v nich, ak je to možné, napárujeme na existujúce objednávky. Pre lepší prehľad vám vytvoríme v administrácii prehľad všetkých prijatých platieb a ich stav spárovania. V prípade potreby, ak je napr. nesprávne zadaný variabilny symbol, je možné konkrétnu platbu napárovať na objednávku. Modul v základe nerieši čiastočné platby, no je možné túto funkcionalitu dopracovať.

Vernostný systém odmeňovania na základe doterajších nákupov zakazníka

Ako administrátor zadefinujete pravidlá prideľovania globálnej zľavy pre zákazníkov. Po dosiahnutí obratu z potvrdených objednávok (objednávka v stave “Uhradená”) registrovaného zákazníka sa automaticky prepočítava hodnota zľava. Pravidlá sa definujú jednoduchým spôsobom na kumulatívnu hodnotu objednávok za obdobie predchádzajúcich 365 dní. Ako náhle zákazník spĺňa pravidlo zľavy, je mu pridelená špeciálna percentuálna zľava na všetok tovar*.
* Jednotlivým produktom je možné nastaviť že sa nemá uplatňovať iná zľava. Túto vlastnosť je možné nastaviť produktom hromadne v administrácii pomocou filtrovania podľa kategórii.


WAME Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek