Riešenie

Vytvorili sme sociálnu sieť s názvom ActivityMate. Tá je určená ľuďom, ktorí radi športujú, alebo sa zúčastňujú kultúrnych podujatí.

Pri kolektívnych športoch ponúka možnosť nájsť ľudí v okolí, ktorí by sa mohli do hry zapojiť, alebo sa dá použiť na organizovanie turnajov.

Pri športoch, kde nepotrebujete tím sa stále hodí mať kamaráta. Preto ponúka možnosť nájsť partnera napríklad na ranný beh a pod.

Základná štruktúra kategórií je rozdelená na letné / zimné športy, outdoorové / indoorové aktivity, záľuby a kultúrne udalosti.

Používatelia

Sieť je určená pre registrovaných užívateľov a vyhľadávanie funguje na základe informácií z profilu. Primárne sa vyhľadáva podľa obľúbenej aktivity a podľa geolokácie. Výhodou je možnosť zacieliť vyhľadávanie aj na malé dediny, nie len väčšie mestá.

Profil používateľov obsahuje zoznam obľúbených športov spolu s vlastným hodnotením, ako aktívne (príp. ako radi) sa mu venujú.

Udalosti

Používatelia môžu vytvárať pozvánky na športové podujatia, ktoré sa zobrazujú ostatným podľa toho, či šport majú pridaný medzi svojimi obľúbenými.

Komunikácia

Komunikácia medzi užívateľmi prebieha cez súkromné správy, ktoré sú súčasťou systému. Môžete kontaktovať každého, o kom si na základe jeho profilu myslíte, že by mohol mať o danú aktivitu záujem.