WAME s.r.o.

WAME s.r.o.

Tvorba internetových aplikácií na mieru

WAME s.r.o.

Štefánikova 78

085 01 Bardejov

Slovenská republika


Tatra banka, a.s. - 2928901235/1100

IČO: 47394625 • DIČ: 2023860234

IČ DPH: SK2023860234


+421 918 565 507 info@wame.sk

Mário Babej

Mário Babej

CEO


mario.babej@wame.sk

Mário Babej

Lukáš Reviľak

Frontend developer


lukas@wame.sk

Mário Babej

Stanislav Červeňák

PHP developer


stano@wame.sk

Mário Babej

Igor Tomáško

Content marketer / SEO


igor@wame.sk